Tvillingstudier ska

advertisement
Tvillingstudier ska avslöja orsaker till
tarmsjukdomar
2011-11-28 11:20 MyNewsDesk
Örebroforskaren och läkaren Jonas Halfvarson får 1,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för
att undersöka orsakerna till svåra tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Studien, som baseras på tvillingpar med inflammatorisk tarmsjukdom, ska bland annat visa
vilka ärftliga faktorer som ligger bakom sjukdomarna.
- Inflammatoriska tarmsjukdomar är komplexa, men genom att studera just tvillingar har vi unika
möjligheter att kartlägga samspelet mellan arv och miljö, berättar Jonas Halfvarson, medicinforskare
vid Örebro universitet och överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.
Projektet ska undersöka dels de genetiska faktorer som gör vissa individer mer sårbara, dels vilka
avvikelser som finns i tarmen hos dem som drabbats av någon av sjukdomarna. Enligt Jonas
Halfvarson gör tvillingstudien det möjligt att skilja mellan de mekanismer som orsakar sjukdomen och
de förändringar i tarmen som uppstår först efter insjuknandet.
Hopp om bättre läkemedel
Forskningsprojektet ska bland annat analysera olikheter i arvsmassan, bakteriefloran i tarmen, till
exempel balansen mellan godartade och elakartade bakterier, och tarmslemhinnans immunreaktioner.
- Vi kommer att använda den senaste tekniken inom flera olika forskningsområden, som mikrobiologi,
immunologi och genetik, i nära samverkan med nationella och internationella samarbetspartners.
Målet är att resultaten ska leda till nya och effektivare metoder för att diagnostisera och behandla
sjukdomar som i dag ofta innebär ett livslångt lidande.
- Genom att klarlägga den genetiska bakgrunden till sjukdomarna och definiera vilka andra faktorer
som har avgörande betydelse, kan det bli möjligt att utforma individualiserade behandlingar och bättre
läkemedel, konstaterar Jonas Halfvarson.
Allt fler barn och ungdomar drabbas
Crohns sjukdom och ulcerös kolit är svåra kroniska tarminflammationer, som orsakar blodiga diarréer,
buksmärta och vikminskning hos de drabbade. Konsekvenserna är ofta livslång medicinering,
sjukhusvård, nedsatt arbetsförmåga, kirurgisk behandling och försämrad livskvalitet.
I dag uppskattas minst en procent av den svenska befolkningen lida av någon form av inflammatorisk
tarmsjukdom, och under de senaste tio åren har Crohns sjukdom ökat särskilt kraftigt hos barn och
ungdomar. Orsakerna till sjukdomarna är fortfarande okända, och det saknas botande behandlingar.
För mer information, kontakta Jonas Halfvarson, 0738-08 23 61.
Download