Forskningens dag
13 november, aulan Danderyds sjukhus
välkommen hela dagen eller delar av dagen
9:00
Inledningstal. Håkan Wallén, biträdande prefekt KI DS
9:15
Statistikpanik, EndNote-ångest eller artikelbrist?
Love Strandberg, bibliotekarie
9:30
Uppföljning av kvinnor med tredje- och fjärdegradsskador efter partus. Ann Olsson, barnmorska
9:45
Plasmanivåer av VEGF och EGF hos kvinnor med utmattningssyndrom.
Johanna Wallensten, ST-läkare
10:00 Finns det samband mellan studenters förmåga till evidensbaserad vård och lärmiljö?
Mari Melin, sjuksköterska
10:15 Kaffe
10:45 Urinvägskonkrement orsakade av mesalazinbehandling. Henrik Maltzman, läkare
11:00 jagharibd.se – en evidensbaserad hemsida för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
Susanna Jäghult, sjuksköterska
11:15 Vitamin D – intag och status hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom.
Eva Christofferson, dietist
11:30 Hälsorelaterad livskvalitet efter laparoskopisk tarmresektion hos patienter med kolon cancer.
Helena Åslev, sjuksköterska
11:45 Lunch
12:30 Postervandring
13:15 Utvärdering av behandling med sakralnervsstimulering (SNS).
Charlotta Bergström, uroterapeut & Eva Westling, sjuksköterska
13:30 Havandeskapsförgiftning ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Ellika Andolf, läkare
13:45 Kardiovaskulär dödlighet och hospitalisering hos patienter med schizofreni.
Sven Eriksson, läkare
14:00 Patienters upplevelser och tendens att söka vård vid hjärtinfarkt. Carolin Nymark, sjuksköterska
14:15 Kaffe
14:30 Förändringar i rörelsefunktion och kroppsupplevelse hos unga vuxna med långvarig smärta.
Camilla Walker, fysioterapeut
14:45 Synstörningar efter förvärvad hjärnskada. Märta Berthold-Lindstedt, läkare
15:00 Incidens och utfall av hypotyreos vid tidig graviditet. Frida Hosseini Akram, läkare
15:15 Avslutning