PATIENTINFORMATION
Denna klinik är ansluten till det Nationella registret för inflammatorisk tarmsjukdom.
Registret är rikstäckande och stöds finansiellt av bland annat Socialstyrelsen. Registret syftar
till att dataregistrera faktorer av betydelse för behandlingen av patienter med inflammatoriska
tarmsjukdomar som exempelvis ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller kollagen kolit. Genom
bearbetning och analys av de registrerade uppgifterna är målet att möjligheter till förbättringar
av behandlingen ska kunna identifieras. Uppgifter inhämtas i samband med mottagningsbesök
och rör sjukdomens lokalisation, genomgångna operationer, läkemedelsbehandlingar och
hälsoupplevelse och lagras under sekretesskydd i enlighet med Datainspektionens regelverk
på samma sätt som journalhandlingar. Inga myndigheter har tillgång till uppgifterna. När
informationen hämtas ur registret för bearbetning avidentifieras den så att enskilda patienter
inte går att spåra.
All registrering är förstås frivillig och utdrag av personliga data lämnas till den som så
önskar eller raderas på begäran. Vi är därför tacksamma om Du i samband med Ditt besök
informerar oss om att Du inte vill att Dina uppgifter registreras.
Har Du frågor om registret kan Du i första hand ställa dessa till Din läkare eller också via
brev alternativt e-mail till Nationella registret för inflammatorisk tarmsjukdom under
nedanstående adress.
Registeransvariga
SWIBREG, Nationella registret för Inflammatorisk tarmsjukdom
Peter Andersson
Överläkare, med dr
Kirurgiska kliniken Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
[email protected]
Pär Myrelid
Specialistläkare
Kirurgiska kliniken Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
[email protected]