Pyoderma gangränosum sår

advertisement
Pyoderma gangränosum sår
Definition
Speciell typ av kroniskt sår med underminerad inflammatorisk kant.
Förekomst
Ovanlig. Överrepresenterad hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, reumatoid artrit,
akut leukemi, paraproteinemi.
Patofysiologi
Okänd orsak till denna kraftiga hudinflammation som ibland debuterar efter trauma, ibland
uppkommer spontant
Differentialdiagnoser
Vaskulitsår, sår vid infektion, sår orsakat av arteriell insufficiens.
Symtom och sjukdomstecken
Relativt akut debut av ett eller flera sår. Kliniskt typiskt utseende med blåröd omgivning,
underminerad kant och bikakeliknande sårbotten (se bild 28).
• vanlig lokalisation är på underben, men såren kan förekomma på andra ställen
• ibland debut efter trauma t.ex. operationssår
• ofta smärtsamt sår
Bild 28. Pyoderma gangränosum sår med typiska kanter. (Foto: Karin Rosén)
Undersökning och utredning
• klinisk diagnos - uteslut andra orsaker med biopsi och ankeltryck
• anamnes: inflammatorisk tarmsjukdom? reumatisk sjukdom? andra symptom?
• utredning: rutinprover inkl diff, lungröntgen, ANA, Rf, proteinelfores
Behandling
• behandling av bakomliggande sjukdom
• vid små sår kan behandling med intralesionell eller lokal steroid prövas
• systemisk behandling med steroider och/eller salazopyrin
• cyklosporin (Sandimmun Neoral)
Ansvarig: Karin Rosén
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards