Andra typer av sår - en översikt

advertisement
•
•
•
•
•
Vetenskapliga underlaget
begränsat av prevention och
beh
Svensk praxis saknas
Op av åderbråck minskar
återfall
Kompression effektiv beh
De flesta förband saknar
hållbara vetenskapliga belägg
för läkningseffekter
•Ingen
diagnos
•Överbehandling av
antibiotika
•Inga kompressionslindor
•Ej tillräckligt sår revision
•Ej adekvata förband
Bensår är bara symtom ingen diagnos


Antihypertensiv behandling
Transplantation påskyndar läkningen
Systemsjukdom
Malign sjukdom
Virusinfektion
Bakterieinfektion
Läkemedel




Riktas mot grundsjukdomen
Vila
Ödembehandling
Systemvasculiter (steroider p.os, cytostatica,
ciclosporin)
Inflammatorisk tarmsjd
(UC, mb Crohn)
RA
Blodmalignitet
Annat?


Bakomliggande sjukdom
Steroider p.os, Salazopyrin, Ciclosporin,
Biologiska läkemedel

Skydda huden mot skada

Komplettera med Biopsi från sårytan!!!
Behandling:
Lokala steroider på
sårytan grupp 3 steroid
tex Betnovatkräm 1-2
ggr per vecka




Svårläkt sår efter trauma.
Ingen bakomliggande arteriell eller venös
abnormitet påvisad.
Lokal sår- ödem
Kompressionsbehandling
Kritisk
Kolonisation
kolonisation
Kontamination
Lokal
sårinfektion
Infektion i
omgivande
vävnad

Kritisk
kolonisation/lokal
sårinfektion

Ökad/förändrad
sekretion,lättblödan
de, mörkröd
granulationsvävnad,
ökad lukt, ökad
smärta, lokal
svullnad kring såret


Lokalbehandling
Ättiksyreomslag,
silverförband/
jodförband

Sår med infektion i
omgivande hud




Sårodla före
antibiotikainsättningen




Ökad sekretion,
smärta, ökad lukt
Lokal svullnad av såret
Såret sämre, nya sår
utanför sårkanterna
Rodnad som går över
kanterna
Lymfangit
Sjukdomskänsla
Osteit








Primärvård
allmänläkare
Kärlkirurg
Klinisk fysiolog
Dermatolog
Ortoped
Endokrinolog
Infektionsläkare
Plastikkirurg

Dsk

Sårssk



Fotterapeut
Diabetes-ssk
Ortopedtekniker




Tidig diagnos
Rätt behandling
Ingen onödig antibiotika
Ger en kostnadseffektiv vård
och en livskvalitet

Sårbehandling 2015/2016 katalog över sårprodukter.
www.gothiafortbildning.se



RiksSårs hemsida
www.rikssar.se
Sårwebben www.vgregion.se/skassarwebben
Antiseptiska preparat vid sårbehandling.
Lindholm. Swenurse.se


Christina
Sår Christina Lindholm.2012. Studentlitteratur AB
Svårläkta sår hos äldre. Prevention och behandling. En
systematisk litteraturöversikt. SBU rapport nr 226/2014.
Download