Läkemedelförmånsnämndens uppgift

advertisement
LFN:s ansvar
1. Besluta om subvention och pris för:
•
•
Receptbelagda läkemedel inom öppenvården
Förbrukningsartiklar
2. Besluta om Apoteksmarginalen
3. Göra en genomgång av
läkemedelssortimentet
Regler för subvention
• Människovärde
• Behovs/solidaritet = de med de största
medicinska behoven ska ha mer av de resurser
som satsas på sbuvention av läkemedel
• Kostnadseffektivitet – rimlig kostnad i
förhållande till effekt i ett samhällsperspektiv
Hur räknar man?
Nytta
Botar, lindrar
Ökar livskvaliteten
Färre läkarbesök
Ingen operation
Kan arbeta
Klarar sig själv
Kostnad
Priset
Biverkningar
Läkarbesök
m.m.
Genomgången
• 2000 läkemedel
•
•
49 sjukdomsområden
2 testområden:
- läkemedel mot migrän
- syrarelaterade symtom
• Projektgrupper: farmaceut/farmakolog
hälsoekonom
jurist
externa experter
Sjukdomar orsakade av magsyra
- Sår i tolvfingertarmen
- Sår i magsäcken
- Sår av inflammationsdämpande läkemedel
- Halsbränna, sura uppstötningar
med sår i matstrupen (erosiv GERD)
- Halsbränna, sura uppstötningar
utan sår i matstrupen (symtomatisk GERD)
Tre grupper
1. Protonpumpshämmare
Losec och Losec-kopior (omeprazol)
Lanzo (lansoprazol), Pantoloc (pantoprzol),
Pariet (rabeprazol), Nexium (esomeprazol)
2. H2-blockerare
3. Övriga
Kvar i förmånen
• Losec-kopior
• Pantoloc
• Nexium – med begränsning:
bara vid sår i matstrupen eller då annan
protonpumpshämmare inte ger tillräcklig effekt
• Cytotec- med begränsning: bara vid
förebyggande av magsår vid användning av
inflammationshämmande läkemedel
Ej kvar i förmånen
•
•
•
•
•
•
•
Losec och Losec MUPS
Pariet
Lanzo
Samtliga H2-blockerare
Adapsin
Galviscon
Novaluzid
Turordningen
1.
2.
3.
4.
5.
Högt blodtryck
Astma och hosta
Depression
Höga blodfetter
Smärtstillande,
inflammationsdämpande
6. Diabetes
7. Inkontinens/
prostatabesvär
8. P-piller/
klimakteriebesvär
9. Blodbrist
10. Blödningsrubbningar
Download