Remissen – viktig för odling och bedömning?

advertisement
Sårodlingar
Pia Karlsson, Medicinsk Diagnostik, Mikrobiologi, Jönköping
måndag den 20 oktober 2014
Huden
• Koloniserad med normalflora
• Producerar substanser –
bakteriedödande
• Normalflora stabil
• Vid skada – okontrollerad tillväxt av
bakterier
2
Allmänt om sårinfektioner
•
•
•
•
•
3
Banala – livshotande
Ytliga
Djupa
Koloniserade
Kontaminerade
Symtom
• Kliniska bilden
- Rodnad
- Svullnad
- Värmeökning
- Smärta
- Feber
- Allmänpåverkan
- Pus
4
Ytliga sår
•
•
•
•
•
•
5
Eksem
Impetigo (svinkoppor)
Bensår
Liggsår
Insektsbett
Furunkel
Djupa sår
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Operationssår
Amputationssår
Diabetessår
Hund- och kattbett
Nekrotiska sår
Brännskada/kylskada
Fistlar
Acne
Preanalytiska faktorer
•
•
•
•
7
Remiss
Provtagning
Förvaring
Transport
Provtagning
•
•
•
•
8
Rätt prov på rätt patient
Rätt transportmedium/provtagningskärl
Korrekt utförd provtagning
Ingen kontamination
Provtagning
• Ta bort krustor, nekrotiskt
material och var
• Tvätta rent
• Provtagning mellan övergång
frisk - sjuk vävnad
• Torra sår och eksem – fukta
pinnen med koksalt
• Provtagningsrör alt skruvkorksrör
• Kylförvaring
9
Provtagningsmaterial
10
Remissen – viktig för odling och
bedömning?
• Typ av sår
• Sårets lokalisation
• Patientdata – immunsuppression,
bakomliggande sjukdom
• Misstankar om speciella infektioner
11
Fallbeskrivning
7-årig tjej med vad man tror var ett
insektstick på höger underben, har
nu blivit ett sår med mkt pus, kraftigt
förstorad ömmande och rodnad
lymfkörtel i höger ljumske.
Antibiotika: Kåvepenin 750mg x3
sedan 15/9
12
Tularemi – harpest!
13
Vilka bakterier?
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Stafylococcus aureus
Streptokocker grupp A, C och G
Pasteurella multocida
Pseudomonas aeruginosa
Erysipelotrix rhusiopathiae
Anaeroba bakterier ex Bacteroides
KNS
Candida
Bedömning av prov och
resistensbestämning
• Bedömer växt utifrån kliniska data
• Vissa bakterier alltid patogena
• Testar bakterier mot olika antibiotika
15
Download