Patientinformation
Sårbehandling
Varför ska jag linda mitt ben?
Svar: Ditt ben är svullet
Svullnaden kan bero på:
ƒ
ƒ
ƒ
åderbråck, ytliga eller djupa
otäta klaffar i blodådrorna, ofta p.g.a. tidigare proppar
inaktiv vadmuskel, som är ”motorn” för återflödet av blod från ben till hjärta.
Detta leder till:
ƒ
ƒ
ƒ
ökat tryck i de blodådror som för blodet tillbaka till hjärtat vilket medför
läckage av vätska ut i vävnaden
försvårat syre- och näringsutbyte p.g.a. att vätska och äggviteämnen lägger sig
som en spärr mellan blodkärlen och såret
smärta i benet som ökar när du står.
Det visar sig som:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
svullnad runt fotknölarna
brunfärgning av huden orsakad av blodproppar som läckt ut i vävnaden och
sedan brutits ned till järnpigment
sår eller eksem på benet
hård och kärlfattig hud blir resultatet om du haft svullnad/sår en längre tid och
gör bensåret mycket svårläkt.
Viktig åtgärd:
ƒ
lindning av benet från tårna till knät.
Räcker det att linda bara en del av benet? Nej! Om inte foten lindas försvåras avflödet
därifrån och vätska ansamlas i foten som då svullnar, vilket medför att sårläkningen
försämras.
Bilaga 3 till lokalt vårdprogram ”Svårläkta ben-, fot- och trycksår”, 2010-12-08
Hur länge ska benet vara lindat?
ƒ
ƒ
tills såret är läkt. Därefter kan behandlingen fortsätta med en
kompressionsstrumpa (observera att apotekets stödstrumpa inte ger tillräcklig
kompression) eller fortsatt lindning.
om operation inte är möjlig är kompressionsbehandlingen livslång – med
antingen lindning eller kompressionsstrumpor. Svullnaden kommer annars
tillbaka och risken för att nya sår uppkommer är mycket stor.
Ett venöst bensår som inte kompressionsbehandlas är inte behandlat alls