Patientinformation till Dig som har bensår pga

advertisement
Information till Dig som har bensår på grund av arteriella besvär
Genom artärerna (blodkärl som går från hjärtat) förs syre och näringsämnen ut i kroppen. När
man har störd cirkulation i artärerna fungerar denna tillförsel dåligt. Oftast är detta orsakat av
åderförfettning (åderförkalkning) som ger förträngningar av blodkärlen. Åderförfettningen
och den störda cirkulationen kan ha många orsaker som rökning, felaktig kost, brist på
motion, högt blodtryck, diabetes (sockersjuka).
När den arteriella cirkulationen är störd får vävnaderna inte tillräckligt med syre och
näringsämnen och då uppstår lätt sår, som i vissa fall kan vara svåra att läka. Ett tecken på att
din cirkulation är störd kan vara ”fönstertittarsjukan” d v s att du får krampliknande smärtor i
underbenet när du går. Dessa lindras när du står stilla. Hur långt man kan gå innan smärtor
uppstår varierar från patient till patient. Du kan också vakna av smärtor i benet på natten och
känna lindring av smärtorna när du hänger med benet utanför sängkanten eller går upp en liten
stund. Du kan dock ha nedsatt cirkulation utan smärtor t ex vid nedsatt känsel p.g.a. diabetes.
Diagnosen arteriell insufficiens ställs av läkare, ofta en kärlkirurg, efter det att han/hon mätt
ett blodtryck över ankeln eller ett tåtryck. Det kan ofta också behöva göras en röntgenundersökning av kärlen. Blodcirkulationen kan i många fall förbättras genom operation av
blodkärlen antingen genom så kallad ”sotning” av blodkärlen eller genom att en ven opereras
in som kopplar blodet förbi det trånga stället.
Vid bensår är det vanligt med smärta i benet. Smärtan varierar från person till person. Smärta
leder till försämrad sårläkning och därför är det viktigt att du säger till Din doktor så att Du
får behandling även mot smärtan.
Vad du själv kan göra för att få bättre cirkulation:
 Sluta röka, så får du en bättre cirkulation i dina ben. Vid rökning av en cigarett sänks
syresättningen i benen med 50 % under en timma. Rökning kan vara orsaken till att ett sår
på benet inte läker.

Rör dig så mycket som möjligt. Promenader dagligen ökar konditionen och rörligheten i
fotleden. Fotgymnastik genom att knipa ihop och sträcka fötterna. Trampa upp och ner
och cirkla runt med fötterna är också bra att göra dagligen.

Ät en allsidig kost. Se till att få i dig frukt, grönsaker, kött och/eller fisk
dagligen. Vid sår är detta extra viktigt.

Vid torr eller sprickbenägen hud, smörj med mjukgörande kräm. Inspektera fötterna
regelbundet, glöm inte mellan tårna.

Var noga med att ha fotriktiga skor som inte ger dig tryck eller skavsår. Undvik strumpor
som sitter åt i resåren.
Läkemedelskommitténs terapigrupp för sår 2014
Download