Bensår Ortopedveckan 2009

advertisement
Bensår – ett vanligt symtom
Infektion eller ej?
Lill-Marie Persson
Överläkare
Bensårscentrum
Skaraborgs sjukhus Skövde
Budskap
•
•
•
•
•
•
Ställ diagnos
Behandla orsaken till såret
Behandla ödem
Undvik felaktig antibiotikaanvändning
Smärtlindra
Se hela patienten
EKLÄR - SÅRWEBBEN
WWW.vgregion.se/skassarwebben
Undvik felaktig
antibiotikaförskrivning!
Bensår
Ett symtom som ofta på felaktiga
grunder behandlas med
upprepade och ibland långa
antibiotikakurer
Nybesök bensår okt-dec 2013
38 patienter, nybesök
• 86,7% hade ätit 1-4 antibiotikakurer inom
3 mån före besöket
Antibiotika är ingen
bensårsbehandling!
utan
behandling av en komplikation
Rodnad, värk, värmeökning och/eller
sekretion behöver inte betyda
infektion!
Venös insufficiens
• Inflammatoriskt ödem – svullnad, rodnad och
värk. Kompressionsbehandling
• Hypostatiskt eksem – rodnad, fjällning, klåda.
Lokal kortisonbehandling, kompression
• Venöst bensår – i ankelområdet,
fibrinbeläggning vanligt. Lämpligt sårförband
+ kompression
Arteriellt sår
• Huden ibland röd med sänkt temperatur,
långsam kärlåterfyllnad och värk
• Svarta nekroser i såret är vanligt
• Lokalisation beroende av vilka kärl som är
drabbade, ofta distalt
Småkärlssjukdomar
• Atrophie blanche
• Hypertensivt sår
• Necrobiosis lipoidica
• Vasculit
• Rheumatiskt sår
Förekommer ofta med rodnad, svår smärta till
följd av inflammation och/eller syrebrist
Cancersår
• Primär cancer
• Sekundär cancer – i svårläkta sår
Lokala orsaker till hudrodnad
• Läckage av sårvätska
• ”Kokta bensår”
använd aldrig absorbtionsförband
• Kontaktallergi
Ska utredas med lapptest
• Jästsvampsinfektion
Bakterier i svårläkta sår
Skilj på
• Kontamination
• Kolonisation
• ”Tung kolonisation”
• Biofilm
• Infektion
Sårinfektion
En klinisk diagnos
inte
resultat av en sårodling
Tecken på lokal sårinfektion
•
•
•
•
•
•
Nytillkommen/ökad/ändrad smärtbild
Illaluktande sår
Ökad/ändrad sekretion
Fördröjd sårläkning
Ödem runt såret
Ökad rodnad runt såret
Behandling
• Sårrengöring med ljummet vatten
• Mekanisk debridering
• Tätare omläggningar
Behandling av lokal sårinfektion
• Starkt vätskande sår/eksem –
Kaliumpermanganatlösning (0,1%/3%)
• Pseudomonas kolonisation – ättiksyrelösning
(0,5%/1%)
• Polyhexanid/betain sårsköljvätska
Skyddsbarriär
Cavilon - No sting
Zinksalva
• Lämpligt förband - silver, jod,
polyhexanid/betain
• Medicinsk honung (?)
Behandla ödem
Optimera graderad kompression!
Lokal sårinfektion
Uppföljning av lokal sårbehandling efter 14
dagar
Om utebliven effekt eller försämring
överväg
sårodling och systemisk antibiotikabehandling
Sårinfektion
Sårodling
•
•
•
•
•
•
vid utebliven förbättring
snabb ökning av sårstorleken
kraftig rodnad, svullnad
nytillkommen/ökad smärta
ökad ändrad sekretion
feber
Antibiotikaval
• Isoxazolylpenicillin 1g x 3 i 7 dagar
• Vid penicillinallergi klindamycin 300mg x 2 i
7 dagar
Erysipelas
Erysipelas
Systemisk antibiotikabehandling!
Antibiotikaval
• PcV 1 g x 3 i 10 dagar
• Vid vikt 90 – 120 kg dubblerad dos
• Vid penicillinallergi clindamycin 300mg x 2 i
10 dagar
• Om allvarlig infektion med hög feber
sjukhusvård
Se hela patienten!
Patienten
•
•
•
•
•
•
•
Allmäntillstånd
Andra diagnoser
Läkemedel
Smärta
Rörlighet
Kost
Sömn
Download