Rubrik startbild

advertisement
Bensår med infektion –
handläggning på vårdcentral
Strama Västra Götaland
www.vgregion.se/strama
Bilder: Sårcentrum SKAS
www.vgregion.se/skassarwebben
Eivor 88 år
• Hypertoni
• Hypothyreos
• Svullna ben av varierande grad sedan lång
tid
• Bensår medialt ovan malleolen sedan 5 mån,
mäter 3x3 cm
• Nu värk, rodnad, svullnad 2 cm ut från
sårkanten, gulsmetig såryta, vätskar
• Temp 37,2°
Vad är din första tanke?
Diagnos?
Har Eivor genomgått utredning av såret?
Diagnostik
 Anamnes
 Allmänt status och sårstatus
 Lab
 Doppler
Blodtryck och ankel/arm-index
Perifer tryckmätning
Index
> 0,9
0,8 – 0,9
0,5 – 0,7
< 0,5
normalt
måttlig arteriell insufficiens
betydande arteriell insufficiens
kritisk ischemi
> 1,4
misstänk falskt höga tryck
Diagnostik
 Anamnes
 Allmänt status och sårstatus
 Lab
 Doppler
Blodtryck och ankel/arm-index
Venös kärlundersökning på vc
Venös insufficiens
 Ytlig
Kompression
Varicerkirurgi (inkl perforanter)
 Djup
Livslång kompression
Vad är din andra tanke?
Behandling av orsaken?
Har Eivor behandling av orsaken till såret?
Kompression!
Vad gör du?
1. Intensifierar lokalbehandlingen och
optimerar kompressionsbehandlingen
2. Som 1 och tar en sårodling
3. Som 2 och ger Flukloxacillin
Bensår
Ett symtom som ofta på felaktiga
grunder behandlas med upprepade
och ibland långa antibiotikakurer
Bensårscentrum SKAS
Kliniska tecken på sårinfektion
• Nytillkommen/ökad/ändrad
smärtbild
• Illaluktande sår
• Ökad/ändrad sekretion
• Ökad rodnad runt såret
• Ödem runt såret
Rodnad, värk, värmeökning
och/eller sekretion behöver
inte betyda infektion!
Bensårscentrum SKAS
Läckage av sårvätska
Vad är orsaken till rodnaden?
Bensårscentrum SKAS
Kontaktallergi
Vad är orsaken till rodnaden?
Bensårscentrum SKAS
Hypostatiskt eksem
Vad är orsaken till rodnaden?
Bensårscentrum SKAS
Inflammatoriskt ödem
Eivor 88 år
• Hypertoni
• Hypothyreos
• Svullna ben av varierande grad sedan lång
tid
• Bensår medialt ovan malleolen sedan 5 mån,
mäter 3x3 cm
• Nu värk, rodnad, svullnad 2 cm ut från
sårkanten, gulsmetig såryta, vätskar
• Temp 37,2°
Behandling av lokal sårinfektion
• Intensifierad lokalbehandling
Sårrengöring med ljummet vatten
Mekanisk debridering
Tätare omläggningar
• Behandla ödem
Optimera graderad kompression!
Behandling av lokal sårinfektion
• Starkt vätskande sår/eksem –
Kaliumpermanganatlösning (0,1%/3%)
• Pseudomonas kolonisation –
ättiksyrelösning (0,5%/1%)
• Polyhexanid/betain sårsköljvätska
Lokal bensårsinfektion
Uppföljning
efter 14 dagars lokalbehandling
Vid utebliven effekt eller försämring
 överväg sårodling och systemisk
antibiotikabehandling
Läkare ska aldrig sätta in antibiotika vid bensår utan
att själv ha undersökt patienten och bedömt såret.
När ska man odla?
•Vid utebliven förbättring
•Snabb ökning av sårstorleken
•Kraftig rodnad och svullnad
•Nytillkommen/ökad smärta
•Ökad/ändrad sekretion
•Feber
Antibiotikabehandling av lokal
sårinfektion
Flukloxacillin 1 g 1x3 i
Erysipelas:
PcV 1 g 1x3 i 10 dagar
7 dagar
www.vgregion.se/skassarwebben
Sårsmart:
http://www.sarsmart.se/
Vårdhygien och Regionala Strama presenterar
Infektioner hos äldre
Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen.
Hur är det i sår?
Take home message för bensår
• Ställ diagnos!
• Behandla orsaken till såret!
• Undvik felaktig
antibiotikaanvändning!
Download