Varför PPD = Tuberkulintest BCG

Varför PPD = Tuberkulintest
För att se om Du har antikroppar mot Tuberkulos. Antikroppar kan man få via vaccination,
eller om man varit i kontakt med bakterien.
Utförande: Vi sprutar in 0,1 ml ic (i huden) på vä underarms ovansida. Testet avläses efter 72
timmar.
Om testet är negativt vaccinerar vi Dig mot Tuberkulos s.k. BCG vaccination.
BCG-vaccinationen
Vaccinationen gör att kroppen utvecklar ett försvar, ett s.k. immunskydd, mot Tuberkulos.
Vaccinationen nedbringar risken att få Tuberkulos med ca 80%. Denna process tar ca 2
månader. Ett skydd har du i 3-12 år, skyddet kan i vissa fall vara livslångt.
Utförande: 0,1 ml injiceras ic på vä överarm. BCG vaccinet består av levande, försvagade
tuberkulbakterier. 2-3 veckor efter vaccinationen bildas en liten förhårdnad som långsamt
övergår i en varbildning. Denna täcks av en skorpa som så småningom lossnar. Såret läker
normalt inom 10-13 veckor.
Skötsel: God hygien. När såret är öppet ska man ej bada utan duscha, då fungerar duschen
även som rengöring av såret. När såret varar ska det skyddas mot smuts med ett torrt luftigt
förband, tunn kompress som hålls på plats med häfta på två sidor. Ej plåster.
Om Ni har frågor runt läkningsförloppet eller tycker att såret inte ser ut som Ni kanske
förväntat – tex ”stort som en 5-krona” kom förbi så tittar vi gärna på det eller svarar på Era
frågor.