Föräldrainformation om vaccination mot tuberkulos

advertisement
2017-05-26
Föräldrainformation om vaccination mot tuberkulos
Tuberkulos är globalt en vanligt förekommande infektionssjukdom. Sjukdomen kan vara allvarlig särskilt
för små barn, äldre och personer med immunbrist. Tuberkulos angriper oftast lungorna men sjukdomen
kan också sätta sig i lymfkörtlar, hjärna, skelett och andra organ. Vaccinet skyddar främst yngre barn
och skolbarn mot aktiv sjukdom. Tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige och vaccinet erbjuds därför
endast till barn med ökad risk att utsättas för smitta.
Hur smittar tuberkulos?
Tuberkulos sprids oftast genom att smittsamma personer hostar. För att ditt barn ska smittas krävs
vanligen nära kontakt med en smittsam person över en längre tid.
Hur går vaccinationen till?
Barn som kan ha utsatts för tuberkulossmitta testas först med ett hudtest på underarmen (PPD-test).
Vid frånvaro av reaktion på testet kan barnet vaccineras. Vaccinet (BCG-vaccin) injiceras i huden på övre
delen av vänster överarm. Direkt efter vaccination märks en upphöjning i huden som försvinner snabbt.
Biverkningar?
De flesta barn som vaccineras med tuberkulosvaccin får ett ärr på
platsen för injektionen. Vissa barn kan få feber och huvudvärk.
Cirka ett barn på några tusen får större varbölder som tar längre
tid att läka. Barn med immunbristsjukdom ska inte vaccineras
eftersom de kan få en generell infektion av vaccinet.
Att tänka på inför ditt barns vaccination
Som förälder måste du inför vaccinationen berätta
1) om barnet varit sjukt eller har någon sjukdom eller
misstänkt sjukdom.
Bilden visar ett normalt sår efter
2) om mamma under graviditeten tagit mediciner som
BCG-vaccination
påverkat immunförsvaret.
3) om någon hushållsmedlem har ett nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller intag av
medicin.
Vad händer efter vaccination?
Efter ca 2-4 veckor uppstår hos de flesta barn en liten rodnad upphöjning som efter 6-8
veckor kan utvecklas till ett vätskande/varande sår. Såret läker hos de flesta inom 3-4
månader och bildar ett ärr. Hos ett fåtal barn kan såret fortsätta att vätska i över ett halvår.
Ett vätskande sår kan täckas med ett torrt, luftigt förband. Det går bra att duscha på såret
utan förband men undvik bad, vattentäta plåster, puder och salvor.
När ska du kontakta din BVC-sjuksköterska/läkare?
Om en rodnad förhårdnad dyker upp redan inom några dagar efter vaccinationen.
Om reaktionen blir ovanligt stor och/eller ditt barn är besvärat av reaktionen.
Download