Global Hälsa, Helena Palmgren

advertisement
Global hälsa
Helena Palmgren
Biträdande smittskyddsläkare
Landstinget i Uppsala län.
Maj 2015
Dödsorsaker i världen
Global disease burden -DALY
• Disability adjusted life-years
• Räknar inte bara död
• Nedsatt livskvalitét pga sjukdom
• Lyfter fram kroniska, icke dödliga
sjukdomar
• DEPRESSION och andra psykiska
sjukdomar
DÖDLIGHET
Det är skillnad på vad vi dör av
Infektionssjukdomar i världen
”De sju dödarna”
Tuberkulos och HIV
HIV i världen
Tuberkulos i världen
Malaria
• Patient med feber som varit i/kommer
från malariaområde
• Senaste 6 månaderna- men även senare
(Vivax malaria –relaps)
• Mkt allvarlig sjukdom med hög dödlighet
hos barn och icke immuna vuxna
• ALL FEBER ÄR MALARIA TILLS MOTSATSEN
BEVISATS!
• OCH KOM IHÅG MALARIAPROFYLAX TILL
PERSONER SOM VARIT I SVERIGE MER ÄN
1-2 ÅR OCH SKA BESÖKA HEMLANDET!
Luftvägsinfektioner
• Vanligaste dödsorsaken hos barn
under 5 år i låginkomstländer
• Vanligaste infektionsorsaken till
dödlighet i höginkomstländer.
• Hos barn finns stark koppling till
”indoor air pollution” som är
vanligt i många fattiga länder
• Pneumococcvaccination minskar
incidensen
Diarrésjukdomar
• Näst vanligaste dödsorsaken hos
barn under 5 år i låginkomstländer.
• Dåligt renat vatten
• Undernäring (NAIDS)
• Små barn blir snabbt uttorkade
• Lätt att förebygga och billigt att
behandla
• Rotavirus vanligaste orsaken (ca
40%). Vaccin.
Varför är mässling farligt?
• Sjukdomen sätter ner
immunförsvaret
• Små barn dör i sekundär
pneumoni.
• Kraftig minskning i världen pga
vaccination.
• Utrotas?
Vaccinationstäckning i världen
Vaccintäckning i olika världsdelar
Vaccination i Indien
Barnadödlighet – milleniemål 4
Hur många barn föder varje kvinna i världen
idag?
www.bit.ly/1b2Qar7
Download