Kostpåverkan var liknande med och utan sjukdom

advertisement
Kostpåverkan var liknande med och utan sjukdom
Bild: Photos.com
En ny studie tyder på att råden om vilken kost och livsstil som är mest gynnsam för personer med
diabetes inte bör skilja sig från kostråd till befolkningen i allmänhet.
Forskare från ett flertal europeiska länder har undersökt hur livsstilsfaktorer och kostvanor associeras
till dödlighet hos 6 384 patienter med diabetes. Detta har jämförts med data om 258 911 patienter utan
känd diabetes.
Enligt resultaten som publicerats i Diabetologia var dödligheten 62 procent högre under
uppföljningsperioden, som var 9,9 år i median, hos patienterna med diabetes.
I studien var konsumtion av frukt, baljväxter, nötter, frön, pasta, fågel och vegetabiliska oljor kopplade
till lägre dödlighet inom uppföljningsperioden hos personerna med diabetes. Intag av smör och
margarin associerades däremot till högre dödlighet.
Kopplingen mellan hur de olika matkategorierna tycktes påverka dödligheten var starkare bland
patienterna med diabetes. Men tendensen om vilken kost som hade positiva respektive negativa
effekter för dödlighet var likartad oavsett diabetes eller inte. För andra livsstilsfaktorer som mättes,
exempelvis rökning och alkoholkonsumtion, sågs ingen skillnad i påverkan på mortalitet för personer
med och utan sjukdomen.
Det får forskarna att dra slutsatsen att råd om livsstil inte bör skilja sig till personer med diabetes, men
att personer med diabetes kan ha mer nytta av en hälsosam kost än dem utan även om råden är
likadana.
Peter Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning som medverkat i studien från svensk sida,
påpekar att det är en observationsstudie och att det krävs interventionsstudier för att få mer tillförlitliga
resultat.
Referens:
Diewertje Sluik med flera. Lifestyle factors and mortality risk in individuals with diabetes mellitus:
are the associations different from those in individuals without diabetes? Diabetologia. DOI
10.1007/s00125-013-3074-y.
Download