Rutin
Nitroglycerin per os
Dokument-id i Barium
24255
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-11-18
Version
2
Innehållsansvarig: Erik Frick, Processchef, Läkare Kardiologi (erifr)
Granskad av: Erik Frick, Processchef, Läkare Kardiologi (erifr)
Godkänd av: Thomas Wahlberg, Verksamhetschef, Ledningsgrupp M3 (thowa2)
verksamhetschef
Publicerad för: M3
Revideringar i denna version
Ersätter tidigare PM: Nitroglycerin per os
Syfte
Kärlvidgande läkemedel som ges vid angina pectoris. Används också som
akutbehandling vid hjärtsvikt.
Arbetsbeskrivning
Förpackningar
Spray Nitrolingual 0,4 mg/dos, resoritabletter Nitromex 0,25 och 0,5 mg att ta
sublingualt. T Suscard 2,5 resp 5 mg att ta under läppen.
Egenskaper
Nitrolingual ger vanligen en omedelbar effekt inom 1-2 min, med kvarstående
effekt 20-30 min. Hos Nitromex erhålls effekt inom 1-2 minuter och kvarhålls
10-30 min.
Dosering
Nitroglycerin är avsett för anfallskupering. Doseringen är individuell och skall
styras av det kliniska svaret. Vid akut anfallskupering bör om möjligt patienten
sitta. Risk för ortostatisk reaktion föreligger då patienten sätter/ställer sig upp.
0,25-1 mg, (Nitromex) som vid behov får smälta under tungan alt.
(Nitrolingual) sprayas under tungan.
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 1 (av 2)
Rutin
Nitroglycerin per os
Dokument-id i Barium
24255
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-11-18
Version
2
Kontraindikationer
Akut cirkulationssvikt. Allvarlig hypotension. Kardiogen chock. Primär
pulmonell hypertension. Konstriktiv perikardit och perikardiell tamponad.
Samtidig behandling med preparat innehållande sildenafil (Viagra).
Försiktighet
Hypotyreoidism, anemi, hypotension med eller utan andra chocktecken,
aortastenos, mitralisstenos och hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati,
hypoxemi. Förhöjt intrakraniellt tryck, cerebrovaskulär sjukdom.
Arbetsgrupp
Ischemi-teamet, Kardiologkliniken SkaS Skövde
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 2 (av 2)