Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl

advertisement
Rutin
Akut trångvinkelglaukom
Dokument-id i Barium
21290
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2019-05-08
Version
7
Innehållsansvarig: Elisabet Mjörnberg ( elimj ) (Läkare ögon/Övergripande/K5/Skaraborgs Sjukhus)
Granskad av: Rebecca Oscarsson ( rebwe ) (Ledningsgrupp K5/Övergripande/K5/Skaraborgs Sjukhus)
Godkänd av: Rebecca Oscarsson ( rebwe ) (Ledningsgrupp K5/Övergripande/K5/Skaraborgs Sjukhus)
verksamhetschef
Publicerad för: K5
Revideringar i denna version
Förlängd giltighet
Bakgrund, syfte och mål
Underlätta handläggningen i den kliniska vardagen
Arbetsbeskrivning
Symptom
Värk
Dimsyn
Ev allmänpåverkan
Fynd
Kraftigt förhöjt intraokulärt tryck
Injicerat öga
Kornealödem
Medelvid ljusstel pupill
Grund kammare
Behandling
- Minska kammarvattenproduktionen, Diamox, betablockerare, alphaagonist
- Öppna kammarvinkeln, Pilokarpin initialt 2 g/h, därefter 1 g/h (p g a ischemin ev
dålig effekt initialt)
- Dehydrera via hyperosmos, Mannitol, se separat PM alt Glycerol 1,5 g/kg peroralt,
smaksätt!
- Steroiddroppar vid inflammation
- YAG iridotomi så fort kornea klarnat
Glöm inte andra ögat - profylaktsk behandling?
Ofta är TVG kombinerat med öppenvinkelglaukom - fortsatt uppföljning indicerad
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 1 (av 1)
Download