Läkemedel - lagerhållning infektionssjukvård

advertisement
Rutin
Läkemedel - lagerhållning infektionssjukvård
Dokument-id i Barium
23558
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2018-12-01
Version
3
Innehållsansvarig: Julia Lenzen, Överläkare, Läkare Infektion (julle)
Granskad av: Erik Backhaus, Processchef, Läkare Infektion (eriba2)
Godkänd av: Stellan Ahlström, Verksamhetschef, Ledningsgrupp M3 (steah)
verksamhetschef
Publicerad för: M3
Revideringar i denna version
Ersätter styrdokument ”Läkemedel – lagerhållning infektionssjukvård” revisionsdatum 170226 – tillägg av mixt Epivir (lamivudin)
Syfte
Visar vilka läkemedel som alltid ska finnas hemma på avdelning 22, SkaS Skövde
Arbetsbeskrivning
MALARIAMEDEL
T Klorokinfosfat
à 160 mg och à 250 mg
T Lariam
à 250 mg, en ask med 8 tabletter
T Primaquine licenspreparat
(à 7,5 mg=13,2 mg Primaquini phosphate) OBS! var
alltid noga med ordinationen av detta läkemedel, så det
ej blir fel!
Inj Artesunate licenspreparat
6 doser
T Malarone
Två askar à 12 st tabletter
T Riamet
20 mg/120 mg, 24 st
MEDEL MOT TUBERKULOS
T Pyrazinamid 500 mg licenspreparat
T Myambutol 400 mg
T Rimactan 150 mg och 300 mg
T Tibinide 300 mg
VITAMIN B6
T Pyridoxin Recip 40 mg
FÖR INFEKTION MED
MULTIRESISTENT BAKTERIE
Fosfomycin (Monurol eller Monuril)
Granulat till oral lösning. 3 gram, 1 dos.
Inf Biklin
250 mg/ml
Inf Tadim
3 milj E, 30 st
ANTIVIRALA MEDEL
Aciclovir Mayne
koncentrat till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml
T Truvada 200mg/245mg
1 burk
T Isentress 400 mg
1 burk
Lösning Viramune 10 mg/ml
1 flaska
Retrovir oral lösning 10 mg/ml
1 flaska
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 1 (av 2)
Rutin
Läkemedel - lagerhållning infektionssjukvård
Dokument-id i Barium
23558
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2018-12-01
Retrovirkoncentrat till infusionsvätska 10
mg/ml
5 x 20 ml
Oral lösning Epivir (Lamivudin) 10 mg/ml
I flaska
Version
3
ANTIMYKOTIKA
Inf Mycamine 100 mg
Minst 6 förpackningar
Fluconazol kapslar
à 50 mg och 100 mg, 1 kartong av varje styrka
Arbetsgrupp
Förutom överläkare Julia Lenzen, även enhetschef Eva Ottosson, infektionskliniken, SkaS Skövde
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 2 (av 2)
Download