Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl

advertisement
Rutin
Ögonpatienter och akutsjukvård på jourtid
Dokument-id i Barium
23797
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-11-05
Version
5
Innehållsansvarig: Elisabet Mjörnberg ( elimj ) (Läkare ögon/Övergripande/K5/Skaraborgs Sjukhus)
Granskad av: Fredrik Sahlin ( fresa ) (Läkare M2/Övergripande/M2/Skaraborgs Sjukhus); Rebecca Oscarsson ( rebwe ) (Ledningsgrupp
K5/Övergripande/K5/Skaraborgs Sjukhus); Erik Ullemark ( eriul3 ) (Läkare Kardiologi/Övergripande/M3/Skaraborgs Sjukhus)
Godkänd av: Martin Takac ( marta7 ) (Ledningsgrupp K5/Övergripande/K5/Skaraborgs Sjukhus)
verksamhetschef
Publicerad för: K5; M2; M4
Revideringar i denna version
Ersätter PM: Adm; Omhändertagande av ögonpatienter på
akutmottagningen, SkaS-S och SkaS-L
Bakgrund, syfte och mål
Riktlinjer för personal på akutmottagningen angående handläggning av ögonpatienter på jourtid
Arbetsbeskrivning
Efter jourcentralens stängning bör ögonpatienter handläggas enligt nedan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Främmande kropp i ögat efter exempelvis slipning, smärgling
Sjuksköterska på akutmottagningen får lägga en klick Chloromycetinsalva i ögat samt lägga
förband över ögat. Patienten hänvisas till aktuell vårdcentral morgonen därpå.
Svetsblänk
Sjuksköterska på akutmottagningen får lägga en klick Chloromycetinsalva i ögat samt lägga
förband över ögat på samma sätt som ovan. Mot smärta kan man också ge 2 st Alvedon
alternativt 1 st Tradolan á 50 mg.
Lut eller syra i ögat
Spola med koksalt. Kontakta ögonjouren.
Svår smärta i ögat + synnedsättning
Kontakta ögonjouren, tel: 0500-432131. Mellan kl 22:00-08:00 svarar ögonsjuksköterska på
Mölndal/SU, och denna tar vid behov kontakt med jourhavande ögonläkare.
Vasst våld alternativt kraftigt trubbigt våld mot ögat + synpåverkan
Kontakta ögonjouren, enligt ovan.
Akut (timmar) ensidig synnedsättning
Kontakta ögonjouren, enligt ovan.
Övriga patienter
som söker nattetid p g a lättare smärta i ögonen med eller utan rodnad hänvisas vid behov
till aktuell vårdcentral morgonen därpå.
Förslag till läkemedelsförrård på akutmottagningen
Bedövning
Tetracain, MEDA engångspipett
Bedövning + infärgning
Fluress (hållbarhet en vecka efter öppnande) eller engångspipett
Lidocain - Fluorescein
Pupillvidgning
Mydriacyl 5 ml (hållbarhet en vecka) eller Tropikamid engångspipett
Antibiotica
Kloramfenikol ögonsalva engångspipett eller Chloromycetin
ögonsalva 4 g
Kontaktperson mellan akutmottagningen och ögonverksamheten är i första hand enhetschef på
ögonmottagningen.
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 1 (av 1)
Download