Svenska Hygienpriset 2008

advertisement
Svenska Hygienpriset 2008
Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person som gjort betydande insatser inom
hygienområdet. Därigenom påverkat och förbättrat efterlevnaden av hygienrutiner inom vård och omsorg. Priset
utdelas av Hygiensällskapet, en arbetsgrupp med representanter från Kommunalarbetarförbundet, kommuner,
landsting, Smittskyddsinstitutet, Sveriges tvätteriförbund, TEKO, Vårdförbundet samt vårdhygienisk expertis.
Juryns ordförande är Kerstin Mannerquist, Smittskyddsinstitutet.
Nora är ett växelvårdsboende
som drivs i Uppsala kommuns
egen regi
På Nora har man på ett
systematiskt sätt påverkat och
förbättrat efterlevnaden av
hygienrutiner. All personal har
genomgått hygienutbildning.
Personalen kan omhänderta
vårdtagare som drabbats av
smittsamma sjukdomar med en
hög vårdhygienisk standard, och
ett värdigt bemötande.
Akutmottagningen, Falu
lasarett
Akutmottagningen är en
arbetsplats med stor
genomströmning av patienter
och personal. Det är svårt att
bedriva hygienarbete i en sådan
miljö. Trots motvind har
personalen på
akutmottagningen i Falun
lyckats med att på ett
målvedvetet och effektivt sätt
införa basala hygienrutiner för
alla yrkeskategorier.
Falu lasarett, Falun
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards