Utbildning av hemtjänstpersonal - Mannerqvist

advertisement
Utbildning av hemtjänstpersonal i
Stockholms stad
Kerstin Mannerquist
Hygiensjuksköterska
SMI Göteborg den 8 april 2008
Bakgrund
•
•
•
•
•
Pengar från kompetensfonden
Satsning på utbildning
Efterfrågan på hygienutbildning
Särskilt pga MRSA-fall
Samarbete med Karolinska Institutet
Education AB
Kurs i hygien för ledare och
hemtjänstpersonal 2004-06
• Viktig ledarskapsfråga
• Deltagare ska kunna få stöd för vad man lärt
sig
• Förebygga MRSA-spridning
Forts.
•
•
•
•
•
1100 personer har gått kursen
45 2-dagars kurser till personal
4 kurser riktade till chefer
Deltagarna dokumenterar förväntningar
Basala hygienrutiner på 8 språk
Innehåll
•
•
•
•
Kort medicinhistoria
Lagar som styr verksamheten
Smittvägar
Basala hygienrutiner med
handhygienövning
• Smittämnen och infektioner
• Livsmedelshygien
Utvärdering
• Varje kurs avgav obligatorisk utvärdering
• Högt betyg
• Kursledarna har noterat förbättring
- god tillgång på sprit, handskar, förkläden
- att man lärt av arbetskamrat som tidigare
gått kursen
Framtiden
• Önskemål från staden om fortsättning
• Enskilda kommuner beställer utbildning,
även barnomsorg
• Repetition och nyanställningar
• Ett webb-baserat utbildningsprogram har
gjorts
• Finns att beställa via KI Education AB
Download