Bensår/fotsår - Patientinformation om venöst ben

advertisement
Bensår/fotsår - Patientinformation om venöst benoch fotsår, Division Primärvård
Vad beror det på?
Venerna är de blodkärl som leder blodet till hjärtat från kroppens olika delar.
Venösa bensår kan man få om blodet av någon anledning har svårt att pumpas
från benen mot hjärtat. För att blodet ska kunna föras tillbaka till hjärtat från
fötterna och benen måste det rinna uppåt i kroppen, detta sker med hjälp av
musklerna i vaden och klaffar i blodkärlen. Om klaffarna inte håller tätt kan
blodet läcka bakåt i venerna och stanna kvar i benet. Blodflödet i venerna kan
också försämras av att vadmusklerna inte klarar av att pressa blodet uppåt.
Försämrad blodcirkulation i venerna kallas också för venös insufficiens. Benen
kan då bli svullna och man kan lättare få sår eftersom huden blir skör. När
blodcirkulationen är försämrad får såren också svårare att läka.
Hur behandlas det?
Den allra viktigaste åtgärden för att få dina bensår att läka är att få bort
bensvullnaden. Detta uppnås genom att benet lindas med elastiska lindor, så
kallad kompressionsbehandling. Vätskan som finns i huden pressas då bort och
musklerna i benet får hjälp att pumpa undan blodet. Du får hjälp av din
distriktssköterska att byta lindorna och förbanden på såret. Säg till om förbanden
orsakar något obehag!
Om du har ont av ditt sår, säg till din distriktssköterska eller läkare. Om du fått
något läkemedel mot smärtan är det viktigt att du tar detta enligt den ordination du
fått av din läkare. Smärta är inte bra för såret utan kan snarare försämra läkningen.
Vad kan du själv göra?
•
•
•
•
•
Håll fötter och ben varma, det underlättar cirkulationen.
Häng inte med benen. Om du sitter stilla så lägg upp dem på en stol
eller en pall och ta gärna en vilopaus under dagen där du lägger dig i
sängen för att minska svullnaden i benen.
Försök att röra på dig så mycket du kan, motion och rörelse är bra.
Sluta röka/snusa. Fråga din distriktssköterska eller läkare om du vill ha
hjälp att sluta.
Ät näringsriktig mat och ät regelbundet. Proteiner, vitaminer och
mineraler är viktiga för sårläkningen.
Vad händer när såret är läkt?
När såret nästan läkt kommer din distriktssköterska att hjälpa dig att prova ut
kompressionsstrumpor som måttbeställs efter dina ben. Det är viktigt att du
använder strumporna hela tiden för att undvika att nya sår uppkommer. Kom
också ihåg att ta hand om huden genom att smörja benen regelbundet med
mjukgörande kräm.
Dokument-ID: 09-150306
Download