Information till Dig som har bensår pga venös

advertisement
Information till Dig som har bensår på grund av venös insufficiens
Vener är blodkärl som för tillbaka blodet från vävnaderna till hjärtat. Det finns ett ytligt och
ett djupt vensystem i benen samt ett system som kopplar samman dessa. I venerna finns
klaffar som skall förhindra att blodet rinner tillbaka ned i benen. Vid aktivitet av
benmuskulatur pressas venerna ihop och blodet skjutsas uppåt i benet. Om klaffarna inte
fungerar uppstår ett ökat tryck i venerna, vilket leder till svullnad som ökar risken för
bensårsutveckling. Vanligaste orsaken är åldersförändringar i klaffarna eller att en propp i
benet förstört blodkärlet eller klaffen.
Ett skadat ytligt vensystem kan opereras. När det djupa vensystemets klaffar skadats kan man
inte operera utan måste använda kompressionsbindor (linda benet). När såret sedan läkt måste
man alltid använda kompressionsstrumpor. Dessa måste provas ut speciellt för Dig. Vissa
kompressionsbindor används bara dagtid men benen skall lindas innan man stiger upp ur
sängen d v s innan benen svullnat, för att få så bra effekt som möjligt. Denna typ av bindor
används framförallt på den som har dålig muskelfunktion, inte rör sig så mycket eller är
förlamad i benen.
Även om Du har venös insufficiens och svullna ben är det viktigt att Du rör på dig. Man
måste alltid tänka på att använda kompressionsbindor eller kompressionsstrumpor. När man
har bensår orsakade av venös insufficiens kan man också ha eksem på benen vilka behandlas
med kortisonkräm. Eftersom huden ofta blir torr bör du också använda en mjukgörande kräm.
Vid bensår är det vanligt med smärta i benet. Smärtan varierar från person till person. Smärta
leder till försämrad sårläkning och därför är det viktigt att du säger till Din doktor så att Du
får behandling även mot smärtan.
Läkemedelskommitténs terapigrupp för sårvård 2014
Download