Presentación de PowerPoint

advertisement
Vem bestämmer du eller chefen?
Ända sedan tidernas
begynnelse har de
vitala kroppsdelarna
slagits om vem som
bestämmer.
Hjärnan tyckte:
Jag skall vara chef,
eftersom jag bestämmer
hur ni skall fungera.
Ögonen hade ett annat argument:
Vi skall vara chefer, vi visar vägen
dit kroppen skall gå.
Hjärtat sa:
Jag tycker ändå att jag
skall vara chef - jag
pumpar runt blodet för att
ni skall kunna fungera.
Magsäcken tyckte till:
Jag skall vara chef, jag föder er.
Benen hade sin åsikt:
Vi skall vara chefer eftersom
vi håller upp hela kroppen.
Och på det viset fortsatte
kroppsdelarna att bråka.
Men då tyckte plötsligt
bajskorven att han ville vara
chef. Och då skrattade alla.
Då sa bajskorven:
Jag tänker bli chef vare sig
ni vill eller inte!
Alla skrattade igen.
Då blev bajskorven arg
och bestämde sig för att
inte komma ut på
5 dagar!!!
Kroppen mådde nu
väldigt dåligt.
Magen var i
upplösningstillstånd.
Ögonen såg allt dimmigare.
Hjärtat jobbade frenetiskt.
Benen skakade.
Och alla utropade samtidigt:
“Låt bajskorven bli chef!!!”
Och sen dess kan vilken
skit som helst bli chef!!!
Download