Remiss till distriktssköterska och/eller för provtagning vid

advertisement
1(3)
MEDDELANDE
Remiss till distriktssköterska och/eller för provtagning vid
10725-4
hälsocentral
Primärvårdsstaben
Specialiserade vården
2015-03-27
Remiss till distriktssköterska
och/eller för provtagning vid
hälsocentral
Patientens namn…………………………………………………………………………………………………………………..
Personnummer………………………………
Diagnos/utförd operation……………………………………….
Läkare/ordinatör…………………………………………………………………………………………………………………..
Datum …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Provtagning
Sutur/agrafftagning

Vid minsta misstanke på sårinfektion v.g. kontakta ………………………..mottagningen
tel…………………………
Fragmininjektioner
………………………………………………. E sc (……………………….dagar)
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2(3)
MEDDELANDE
Remiss till distriktssköterska och/eller för provtagning vid
Primärvårdsstaben
Specialiserade vården
10725-4
hälsocentral
2015-03-27
RING ALLTID i god tid till den hälsocentral du tillhör för
att boka tid (gäller både till distriktssköterska och för provtagning)
Patientinformation kring sårvård finns på baksidan
Sårvård
Allmänt om sårvård (gäller ej ledplastikopererade)
Sår delas upp i två typer, Ytliga sår t.ex. skrubbsår och skavsår. Djupare sår som
går genom hela huden ner till underhudsfett eller djupare, t.ex. skärskador och
stickskador. Vid ytliga sår är risken för infektion betydligt mindre än vid djupare
sår. Målet med sårbehandling är att befrämja god läkning och att förhindra
infektion. Såret ska göras rent med tvål och vatten eller ev. sårtvätt (Natriumklorid
0,9%). Inget sår tar skada av vatten, tvål och lufta gärna. Det är viktigt att tvätta
händerna innan man handskas med såret!
Allt förbandsmaterial samt sårtvätt finns att köpa på Apoteket.
Suturer (stygn)/agraffer
Undvik att bada, duscha går bra. Blir det yttre förbandet blött eller blodigt bör det
bytas. Lufta gärna. Om man förutom suturer även använt sårtejp så bör dessa sitta
kvar tills suturerna tas bort. Om sårtejpen lossnar ska ny sättas dit.
Sårtejp
Ibland använder man sårtejp istället för suturer. Dessa ska sitta enligt ordination
och endast bytas om de lossnar. Undvik att bada, duscha går bra. Blir det yttre
förbandet blött eller blodigt bör det bytas.
Sårlim
Sårlim kan i vissa fall användas istället för tejp och suturer. Limmet blir som en
vanlig sårskorpa som försvinner efter ca 14 dagar när såret är läkt. Behandla
limmet som en vanlig sårskorpa, dvs var lite försiktig. Att duscha och tvätta
försiktigt med tvål och vatten går bra.
Infektion?
Symtom på infektion brukar märkas efter 2-3 dagar. Såret blir rodnat, svullet eller
ömt. Ett annat tecken är en pulserande smärta. Tvätta såret med rinnande vatten
för att ”massera” såret och spola bort bakterier. Undvik täta förband, lufta gärna.
Sök läkare om såret efter några dagar börjar värka, vara, bli större, bli rött eller
om Du får feber. Kan då behövas någon form av antibiotika.
Vård av ärr
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
MEDDELANDE
Remiss till distriktssköterska och/eller för provtagning vid
Primärvårdsstaben
Specialiserade vården
hälsocentral
2015-03-27
Använd gärna sårtejp eller annan hudvänlig tejp närmsta veckorna efter behandling
för att förbättra ärrläkningen. Huden i ärret är extra känslig för solljus. Använd hög
solskyddsfaktor eller tejp över ärret det första året.
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
3(3)
10725-4
Download