Karolinska Universitetssjukhusets nya organisation

advertisement
Karolinska Universitetssjukhusets
Karolinska Universitetssjukhusets
nya organisation
organisationskarta
KUL
MK1
MK2
CANCER
HUVUD
AKUT
CMMS
Lung-allergi
ÖNH
Onkologi
Tema
Åldrande/Geriatrik
Funktion Akut
Immtrans
Reumatologi
Transpl. Kirurgi
Hematologi
Tema Neuro
Akut Solna
Klinisk farmakologi
Infektion
Ortopedi
CAST
Neurokirurgi
Akut Huddinge
Klinisk genetik
Njurmedicin
Hörsel och balans
Urologi
Neurologi
Klinisk kemi
Endokrinologi
Kärlkirurgi
KK2
Klinisk mikrobiologi
Hudkliniken
Rekonstruktiv
plastkirurgi1
Gastrocentrum
Klinisk patologi,
cytologi
VO Sekreterare
Trauma
BEK
PMI
Hälso
Proffessionerna
Bild o Funktion
Forskning och utbildning
Arbetsterapi och fysioterapi
Thoraxradiologi
Klinisk nutrition
Trauma- och
muskuloskeletal radiologi
Logopedi
Barnradiologi
Medicinsk psykologi
Klinisk fysiolog
Socialt arbete inom hälsooch sjukvård
Bukradiologi
Dagkirurg
Akut kirurgi och
transplantation Huddinge
Trauma och akut kirurgi
Solna
Hjärta och lungor
Neuro
Ortopedi och plastikkirurgi
Solna
Ortopedi och ÖNH
Huddinge
Neuroradiologi
Bukkirurgi Solna/ Huddinge
Neurofysiologi
ÖNH Solna
Pre- och Postoperativ vård
Hög-specialiserad smärta
Intensivvård
Barn –PMI Huddinge
Medicinsk strålningsfysik
och nuklearmedicin
Barn och Kvinnokliniken
Barn med sjukdomar i blod,
lever eller cancer
Barn med sjukdomar i
andningsvägar, ämnesomsättning, hjärta eller
infektioner
Hjärta och kärl
PO Hjärtfel och medfödda
hjärtfel GUCH
PO Kranskärls- och
hjärtklaffssjukdom
PO Kärlsjukdom
Barn med sjukdomar i
nervsystem, rörelseorgan
samt hemsjukvård
PO Arytmi
Sjuka nyfödda barn
Graviditet och
Förlossning
Gynekologi och
reproduktions-medicin
Akutsjukvård för barn
Barn perioperativ medicin
och intensivvård
VE Hjärta och kärl
Download