Vi erbjuder test av Ert nyfödda barns hörsel

Vi erbjuder test av Ert nyfödda barns hörsel
Varför?
Syftet är att upptäcka hörselskador tidigt för att kunna sätta in stöd och hjälp och på så sätt
möjliggöra god språkutveckling.
Tidigare har det varit svårt att testa hörseln på små barn. Om ett barn hör dåligt är det inte alltid så
lätt att upptäcka.
När och var görs hörseltestet?
Hörseltestet kan utföras några dygn efter förlossningen. Om hörseltestet inte blir gjort under BBvistelsen, eller om det måste göras om, får barnet en tid för detta på respektive Kvinnoklinik eller
vid Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge eller Solna. Om Ni
inte fått tid för hörseltest, kontakta i första hand Kvinnokliniken.
Hur går testet till?
Testmetoden heter OtoAkustiska Emissioner - OAE.
En liten propp placeras i örat. Proppen innehåller två kanaler, en ljudsändare och en mikrofon.
Sändaren skickar iväg ett klickljud som sätter örats hårceller i rörelse. Dessa rörelser blir ett svagt
ljud som fångas upp av mikrofonen.
Vid ett godkänt resultat kan man med stor säkerhet utesluta en hörselnedsättning av betydelse för
språkutvecklingen.
Hörseltestet går snabbt och är helt smärtfritt.
Om resultatet inte blir det vi vill?
Hos ett fåtal barn blir resultatet inte det önskade, men de flesta av dessa barn har ändå normal
hörsel. Svaren i testet kan påverkas om t ex fostervatten eller fosterfett finns kvar i hörselgången.
Skulle svaren vid testet utebli så görs det om. Hos 1-2 av
1000 nyfödda finner man en hörselskada. Dessa barn följs upp vid Hörsel- och Balanskliniken.
Tänk på att hörselproblem kan uppkomma senare, framför allt till följd av mellanörekatarr. Det är
därför viktigt att vara uppmärksam på barnets hörsel och språkutveckling.
Vill Ni veta mer?
För mer information, gå in på
Hörsel- och Balansklinikens hemsida
www.karolinska.se/horsel