Hör upp Fredrik Reinfeldt!
DEBATT
I svenskt arbetsliv väntar stora pensionsavgångar de närmaste åren. Samtidigt vill våra beslutsfattare
att människor ska kunna stanna kvar så länge som möjligt på sitt arbete och dessutom skjuta fram
den frivilliga pensionsåldern.
En absolut förutsättning för att nå de målen är att kunna höra bra och delta aktivt på sin arbetsplats. I
Sveriges finns det 1,3 miljoner människor med nedsatt hörsel.
Regeringen med statsminister Fredrik Reinfeldt i spetsen vill att vi ska skjuta upp pensionsåldern med
åtskilliga år.
Det finns också en mängd 40- och 50-talister som gärna vill fortsätta arbeta, men som inte kan eller
vågar eftersom deras hörsel är nedsatt eller kommer försämras i takt med stigande ålder.
Nedsatt hörsel är ofta ett dolt handikapp och är för många fortfarande tabubelagt. Hörselnedsättning
förknippas i stor utsträckning med att bli äldre, frånvarande eller till och med betraktas som mindre
vetande. Faktum är att tre av tio svenskar över 60 år har nedsatt hörsel och varannan svensk över 70
år. Och vad var det Fredrik Reinfeldt önskade sig? Att vi ska kunna arbeta tills fyllda 69 om vi orkar och
har lusten kvar. Och hör, skulle jag vilja lägga till.
Hörselskadades Riksförbund, HRF, uppger att närmare 800 000 personer i arbetsför ålder (15-64 år) har
nedsatt hörsel.
För människor med detta handikapp blir problemen som mest uppenbara i situationer tillsammans
med många andra människor. Det kan handla om möten med flera personer på en arbetsplats,
undervisning i en skolklass eller stora släktkalas. Problematiken kan också bli aktuell när hörapparater
inte fungerar bra i samband med samtal i mobiltelefoner eller via datorskärm.
Den tekniska utvecklingen av hörapparater har gått med en rasande fart de senaste åren.
Hörapparaterna har blivit mindre, effektivare och de har också fått en attraktivare och modernare
formgivning. De flesta traditionella hörapparater är bra på att förstärka ljud men kan exempelvis inte
identifiera och urskilja tal i en bullrig miljö. I arbets- och skolmiljöer är det avgörande att på ett bra sätt
kunna uppfatta vad chefer, arbetskamrater eller lärare säger.
I dessa situationer räcker det inte med en hörapparat för att en person med nedsatt hörsel ska få
samma information som alla andra. I dag finns lösningar för även denna typ av problematik och som är
ett komplement till i stort sett alla hörapparater. Med hjälp av mikrofon, som sänder ljudet digitalt och
trådlöst till hörapparaten, kan möten genomföras så alla närvarande hör.
Undersökningar som jag i egenskap av audionom har varit med att genomföra bland användare, visar
att enbart hörapparat inte duger i alla situationer under en arbetsdag. Fyra av tio har svårt att uppfatta
vad som sägs när de befinner sig i högljudda miljöer. Nästan hälften av de tillfrågade upplevde samma
problem under större möten. Tre av tio tyckte att hörapparaten fungerade dåligt när de pratade i
telefon. Och då vet vi att telefonen och främst smartphones, blir allt viktigare för att kunna sköta sitt
arbete.
Så till Fredrik Reinfeldt och andra beslutsfattare har jag en tydlig uppmaning. Hjälp människor med
nedsatt hörsel att kunna delta på sin arbetsplats fullt ut och i alla situationer. Då kommer fler känna att
de trivs på sitt arbete och slippa gå hem med onaturlig trötthet, huvudvärk och kanske magont för att
kommunikationen inte fungerar. Vi blir då garanterat många fler som orkar jobba tills efter 65!
Anna K Lejon
Audionom Comfort Audio