Återvinn din hörsel
Använd dina hörapparater
framgångsrikt
Välkommen tillbaka till ljudens värld
Nu när du har tagit steget till att återvinna din
hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra
vissa omställningar. Oroa dig inte, med ett par
nya strategier njuter du snart av en värld full av
ljud. Du får ut det mesta av dina nya hörapparater
om du vet vad du har att förvänta dig. Den här
broschyren hjälper dig att upptäcka hur.
Lätt att lära sig
Vänj dig vid din hörapparat!
Du får mest glädje av dina hörapparater om du
följer ett träningsprogram. Varje steg kommer att
föra dig närmre målet att kunna höra igen utan
ansträngning. Genom att höra bättre kommer du att
känna ökat självförtroende och förbättrad
livskvalitet.
Det första steget är att göra dig bekant med dina
hörapparater.
Hörapparater har utvecklats till kommunikations­
system. De är tillgängliga i ett antal former, storlekar
och färger och innefattar även en mängd olika
teknologier. Dessa förbättringar uppmuntrar
människor med hörselnedsättningar att finna
lösningar. Trots allt kretsar relationer kring kommu­
nikation.
Anpassa volymen till situationen
Moderna hörapparater väljer automatiskt en
optimal volymnivå när de slås på och behöver
sällan ytterligare justering.
Viktigt att komma ihåg:
• Försök inte att förstå dämpade röster på stort
avstånd. Inte ens personer med god hörsel kan
göra det.
• Ställ inte in volymkontrollen för starkt, om du
har en sådan. Ljudet kan bli förvrängt.
Lär dig att observera dig själv
Ge dig tid att upptäcka
Dina hörapparater bör vara som en förlängning av
din kropp, precis som glasögon eller kontaktlinser.
Detta sker naturligt medan du vänjer dig vid dem
och bär dem regelbundet. Fråga din audionom om
du upplever någon form av obehag.
Det kan i början vara tröttande att använda
hörapparat och höra en större mängd ljud. Bestäm
dig för att vänja dig vid dina hörapparater. En
positiv attityd och en vilja att höra bättre är
nödvändiga faktorer för att lyckas. Ta en paus om
du blir trött, men se till att försöka igen inom kort.
Vänj dig vid din egen röst
Lär dig att bli en effektiv lyssnare
I början kommer din röst antagligen att låta
väldigt annorlunda eftersom den förstärks av
hörapparaterna. Med tiden kommer du att vänja
dig vid detta.
Med hjälp av dina hörapparater blir det nu enklare
att höra bra och kommunicera effektivt både i tysta
och bullriga situationer, men det är viktigt att vara
en effektiv lyssnare.
Leva med buller
Försök att identifiera ljuden som du inte känner igen
när du börjar använda dina hörapparater. När det
finns ett antal ljud omkring dig kan du öva på att
skifta uppmärksamheten från ett ljud till ett annat.
Världen är en väldigt bullrig plats. Personer med
normal hörsel kan förtränga störande buller
genom att automatiskt fokusera på de ljud som
de vill höra. Dina hörapparater kommer att återge
många ljud som du kanske har glömt - en klockas
tickande, papper som prasslar, klackar som
klapprar mot golvet, fågelsång eller barnskratt.
Det är möjligt att du tillfälligt har förlorat
förmågan att koppla ifrån sådana ljud eftersom
du inte har hört dem på väldigt länge. Det bästa
sättet att lära dig den förmågan på nytt är att
använda dina hörapparater regelbundet.
Lär dig att hantera svåra lyssningssituationer
Delta i diskussioner
Flytta närmre personen du vill höra när flera
personer talar samtidigt. Försök att placera dig
med ryggen mot bullret.
Besöka offentliga platser
Försök att sitta längst fram eller nära en högta­
lare när du besöker lokaler som teatrar eller
kyrkor. Sitt, om det är möjligt, där du kan se
personen som talar.
Lyssna på radio eller se på TV
Försök att förstå det stora sammanhanget snarare
än varje enstaka ord. Om du behöver mer hjälp
finns det väldigt effektiva trådlösa tillbehör som
hjälper dig att hantera dylika lyssningssituationer.
Konsultera en audionom för att ta reda på vad
som passar dina behov.
Lätt att lära sig
Vägen till framgång är att vänja dig vid dina
hörapparater redan från början. När invänjnings­
perioden är över kommer du att få ut det mesta
av dina hörapparater. Läs bruksanvisningen
noggrant och tveka inte att fråga din audionom
om du har ytterligare frågor.
Ökad förståelse och enkla anslutningsmöjligheter med en mängd effektiva kommunikationsenheter
Situationer som att se på TV, lyssna på musik eller
samtal mellan två personer i en högljudd miljö kan
förbättras med en mängd olika trådlösa tillbehör.
Tillsammans med din audionom kan du välja den
lösningen som bäst passar din livsstil.
Hörselnedsättning påverkar även
dem med god hörsel
Njut • Dela de här
sidorna med din
familj och dina
vänner
Hörselnedsättning påverkar omkring
500 miljoner personer runtom världen. Trots
att hörselnedsättning kan drabba personer i
alla åldrar, påverkas framförallt personer över 50.
Faktum är att hörselnedsättning är den tredje
vanligaste kroniska åkomman. Hörselnedsättning
är osynligt och kommer vanligtvis gradvis, men
det har en djup inverkan på personen med
hörselnedsättning och alla omkring dem.
Familjens, kollegernas och vännernas roll är
avgörande för den nya hörapparatanvändaren,
särskilt i början. Den nya hörapparatanvändaren
behöver din hjälp och uppmuntran. Hjälp dem
att upptäcka sina hörapparater.
Praktiska råd för att kommunicera
med personer som bär hörapparat
Förstå att det kan vara tröttande att
använda hörapparat
Tala tydligt och naturligt
Var uppmärksam på om personen med ny
hörapparat verkar vara trött. Försök inte att tvinga
fram eller förlänga samtal om lyssnaren är trött.
Det är inte nödvändigt att ropa, detta orsakar
bara distorsion och obehag för personen med
hörapparat. Bibehåll normalt röstläge, tala tydligt
och långsammare.
Flytta närmre
Minska avståndet mellan dig och lyssnaren, särskilt
när det förekommer bakgrundsbuller.
Tänk på omgivningen.
Försök inte att konversera från ett rum till ett
annat eller i rum med distraherande ljud som
tvättmaskiner, dammsugare, hög musik osv. Detta
leder antagligen till ömsesidig frustration.
Var tålmodig
Ha respekt för den tid det kan ta att anpassa sig
och uppmuntra personen med hörselnedsättning.
Var en god lyssnare och hjälp dem att nå målet att
höra och förstå bättre.
Life is on
Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är
beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger.
Genom att utmana teknologins gränser på ett
kreativt sätt utvecklar vi innovationer som
hjälper människor att höra, förstå och uppleva
mer av livets rika ljudlandskap.
Samspela fritt. Kommunicera med
självförtroende. Lev ett liv utan gränser.
Life is on.
028-0776-09/2012-09/G2 Printed in XXX © Phonak AG All rights reserved
www.phonak.se