I denna broschyr kan du läsa om vad som kan hända vid ett besök

Välkommen till oss!
Detta kan hända när du besöker oss på
Audiologiska kliniken.
Innan besöket får du leka i vårt väntrum
För att se hur det ser ut i dina öron så använder vi
en ficklampa.
För dig som är lite mindre så gör vi en
frifältsmätning. Då kommer olika ljud från
högtalare vid sidan om öronen. Vi tittar då på hur
du reagerar för ljuden.
När du har blivit 3-4 år så gör vi hörselmätningen
med hörlurar. Det kommer olika ljud och när du
hör ska du lägga en ring på pinnen.
Ibland använder vi andra saker som du får plocka
med.
För att se hur din trumhinna rör sig håller vi en
liten prob mot ditt öra. Det brummar och trycker
till i örat. Det hela går fort och gör inte ont.
Vi gör också OAE-mätning (otoakustiska
emissioner). Vid den här mätningen ser vi hur de
yttre hårcellerna i hörselsnäckan i innerörat
fungerar.
Om du har en hörselnedsättning så behöver du
kanske hörapparater för att kunna höra bättre.
Vi sprutar in lite massa i ditt öra, det blir kallt och
tyst en liten stund.
Det blir då en liten modell av ditt öra.
När avtrycket är klart
görs en insats (propp),
det måste man ha för
att prova hörapparater.
När insatserna är klara får du komma till oss för att
prova ut hörapparater. I början kan det vara lite
ovant att ljuden är så höga. Det går snart över och
du blir van vid ljudet i dina hörapparater.
Det är nu mycket lättare för dig att höra dina
föräldrar, syskon och kompisar som pratar runt dig.
Du kommer att träffa oss en gång om året för nytt
hörselprov.
Vi går igenom din hörapparatutrustning, ibland
behöver nytt avtryck göras och hörapparaterna
bytas ut.