Hörselnedsättning, hörapparater och tekniska hörhjälpmedel.

advertisement
Hörselnedsättning, hörapparater
och tekniska hörhjälpmedel.
Mikaela Nilsson Leg. audionom & Johanna Dias Leg.
audionom från Din Hörsel Södermalm
Detta kommer vi att gå igenom…
 Kort om hörselnedsättning
 Hörapparater
 Tekniska hörhjälpmedel
 Frågestund
Kort om hörselnedsättning
Olika typer av
hörselnedsättningar:
 Skada i innerörat
 Ledningshinder
Normal hörsel
Hörselprov (Audiogram)
Skada i innerörat
Ledningshinder
Hörselskadornas påverkan på
taluppfattning
Skada i innerörat
Ledningshinder
Hörapparater
Bakom örat hörapparat
(BÖ)
Hörapparater
Allt i örat hörapparat
(AIÖ)
Hörapparater
Hörselnedsättning
och behov styr val
av hörapparat
Finns i olika
storlekar
Funktioner
Tekniska hörhjälpmedel
Om inte hörapparaterna räcker till?




Telefon
Dator/Surfplatta
TV
Övrigt
Telefon/Dator/Surfplatta
Widex T-dex
 Kopplas via bluetooth till telefon, dator och
surfplatta.
 Ljudet förs sedan vidare till hörapparaterna via
halsslinga.
 Kräver T-spole i hörapparaterna.
 Man måste byta program på hörapparaterna.
Telefon/Dator/Surfplatta
Jabra Solutionkit
TV
Amplicomms NL2410 TV
 Trådlöst tv-hjälpmedel.
 Basstation som kopplas in i TV:n via scart eller RCD
kablar.
 Halsslinga sänder ljud till hörapparaterna.
 Kräver telespole i hörapparaterna.
 Man måste byta program på hörapparaterna.
 Hörapparatanvändare kan justera ljudet individuellt för
sig medan tv:ns vanliga ljud ej påverkas.
 Uppladdningsbara batterier som laddas i basstationen.
TV
Amplicomms NL2410
TV
 Går att använda utan hörapparater
TV
Stolslinga
 Tunn kudde som man
sitter på.
 EJ TRÅDLÖST. Lång sladd
som kopplas från kudden
till TV:n.
 Kräver telespole i
hörapparaterna.
 Man måste byta program
på hörapparaterna.
Övrigt
Contego från Comfort
Audio
 Hjälper dig att höra bättre på avstånd
samt i stökiga ljudmiljöer
 Består av en mottagare och sändare
 Kan användas i många situationer
Leverantörsspecifika hjälpmedel
 Fungerar endast till leverantörernas specifika
hörapparatmodeller.
 Jämfört med generella hjälpmedel krävs ej hörselslinga.
 Hjälpmedel till telefon och tv
 Det brukar även finnas fjärrkontroll samt minimikrofon
som kan användas med hörapparaterna.
ReSound
Oticon
Widex
Phonak
Frågestund
Hemsidor där ni kan hitta mer
information om produkterna





www.gnresound.se/
www.phonak.se/
www.widex.se/
www.oticon.se/
www.edin.se
Download