Tinnitusbalans programmeringsguide

advertisement
3.3
Mars 2014
Tinnitusbalans programmeringsguide
Tinnitusbalans brusgenerator är finns i Phonak Audéo Q RIC-produkternas samtliga funktionsnivåer. Det genererade bullret är en
form av ljudstimulans som kan användas som del av ett tinnitusbehandlingsprogram, antingen som maskering eller ljudterapi.
Brusgeneratorns spektrala egenskaper kan justeras så att de passar de specifika behoven hos varje enskild patient.
Standardegenskaperna är beräknade utifrån kundens audiogram, alternativt kan vitt eller skärt brus väljas. Brusgeneratorn kan
dessutom integreras i det automatiska programmet eller i ett annat manuellt program.
Anslut hörapparaterna
iCube: Det behövs inga kablar till hörapparaterna. Sätt i batteriet och sätt på apparaterna genom att stänga batterifacket.
NOAHlink eller HI-PRO: Anslut programmeringskablarna till hörapparaterna och anpassningsenheten.
Bekräfta att korrekt anpassningsenhet visas. Använd rullgardinsmenyn för
att byta anpassningsenheten. Klicka på [ANSLUT] för att starta
anpassningen. De anslutna hörapparaterna kommer att visas.
När hörapparaterna har anslutits dyker skärmen [Akustiska parametrar] upp automatiskt. Verifiera eller ändra kopplingsalternativen
efter behov så att de matchar anpassningen.
Audiogram
Förstärkningsnivån och formen på det genererade bruset förberäknas
individuellt för varje öra, baserat på audiogrammet och hörapparatens
förstärknings-/MPO-egenskaper. Du kan även få en mer exakt preliminär
beräkning genom att identifiera patientens [Mest besvärande tinnitus].
Klicka på [Klient] > [Audiogram] > [Mest besvärande tinnitus] under
diagramrutorna. Ange frekvensen och nivån för klientens tinnitus som
upplevs som den mest besvärande. Intervallen för dessa värden är 12516 000 Hz och 0-45 dB SL.
Grundinställning
Brusgeneratorn aktiveras i [Anpassning] > [Grundinställning] >
[Tinnitusbalans]. När den är aktiverad visas det genererade bullret i grönt.
Observera att diagramskärmen måste ställas in som [Utnivå].
En indikator i det övre vänstra hörnet på varje skärm visar motsvarande
db(A)-nivå för fritt fält, som förstoras när du håller muspekaren över det.
Du kan öka eller minska brusnivåerna under graferna och dessutom ändra
storleken för att betona de högre eller lägre frekvenserna. Värdena för
maxbrusnivån visas dessutom för varje hörapparat.
På rullgardinsmenyn [Tinnitusbalansform] kan standardinställningen [Ställ in som hörselnedsättning] ändras till [Ställ in som vitt
brus] eller [Ställ in som skärt brus].
Höga brusnivåer
Det maximala utnivån för brusgeneratorn för tinnitusbalans är begränsad
till 85 dB(A).
I enlighet med vanliga bullerexpositionsrekommendationer visas ett
varningsmeddelande när brusgeneratornivån överskrider 80 dB(A).
Om detta inträffar visas den maximala användningstiden per dag under den
maximala bullernivån. Tinnitusbalans brusgenerator-grafens färg skiftar från
grönt till orange.
Phonak Target™ | Tinnitusbalans programmeringsguide
2
Fininställning
Fler individuella inställningar av brusgeneratorn för tinnitusbalans finns
under [Fininställning] > [Tinnitusbalans]. Åtkomst till den valda
hörapparatens samtliga kanaler gör det möjligt att exakt justera ljudstyrkan
och formen på det genererade bruset.
Ändringar av brusgeneratorn i [Automatiska program] tillämpas automatiskt
på andra SoundFlow-program (d.v.s. att brusnivån är konstant över alla
automatiska program).
Merparten av alla tinnituspatienter kommer att använda förstärkning och
brusgeneratorn i alla sammanhang. Om brusgeneratorn är aktiverad kommer
den att användas som standard för SoundFlow och samtliga program som
läggs till manuellt därefter.
[Ytterligare program] kan läggas till för särskilda sammanhang.
•
Programanpassning: förstärkning och brusgenerator
För kunder som vill aktivera brusgeneratorn och förstärkning i vissa sammanhang (till exempel när de besväras som mest av
sin tinnitus) kan Tinnitusbalans brusgenerator användas som ett fristående program och avaktiveras i SoundFlow.
•
Programanpassning: endast brusgenerator
För kunder som endast vill använda brusgeneratorn (till exempel kunder med normal hörsel eller dedicerade brusprogram)
kan förstärkningen dämpas med ett enda klick, förutsatt att Tinnitusbalans brusgenerator är aktiverad.
Observera att dämpningsalternativet endast är tillgängligt för valbara program.
Vid behov kan brusformen och -förstärkningen återställas för antingen alla eller ett enskilt program - klicka på kontextmenyn under
Alla program och välj [Återställ brus]. Detta återställer alla manuella justeringar till den ursprungliga beräknade brusformen.
Klicka på [Beräkna igen] för att [Återställa tinnitusbalansens finjustering och alternativ].
DataLogging
I [Anpassning] > [DataLogging] kan du granska patientens justeringar för
brusgeneratorn. Observera att det här alternativet endast är tillgängligt om
du har valt deras volymkontroll för att få åtkomst till ändringar för
genererat brus (istället för hörapparatsförstärkningen).
Självinlärning finns inte tillgängligt för Tinnitusbalans brusgenerator.
Klientens ändringar för brusgeneratorn kan inte tillämpas.
Phonak Target™ | Tinnitusbalans programmeringsguide
3
Enhetsalternativ
Hörapparatinställningar som exempelvis volymkontroll eller manuell kontroll
kan ställas in genom att klicka på [Anpassning] > [Enhetsalternativ].
Volymkontrollens egenskaper för varje program i bläddringssekvensen kan
ställas in på ett av två sätt: öka/minska hörapparatförstärkningen eller
öka/minska brusgeneratornivån.
Avsluta anpassningssessionen
Du kan stänga sessionen när som helst genom att klicka på [X Spara & stäng session] i det översta högra hörnet på skärmen.
Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Schweiz
CE-märkning tillämpad 2014
Phonak Target™ | Tinnitusbalans programmeringsguide
4
V1.00/2014-03 © Phonak AG All rights reserved
Spara-dialogrutan bekräftar när hörapparaterna har sparats.
När du har sparat vägleder Phonak Target dig till startskärmen.
Download