Peter Nordqvists presentation på Hörselforskning

advertisement
Vad tycker användarna när de får
tycka till själva – vad är viktigt vid
utprovning av hörapparater?
Forskningsinstitutet Hörselbron
Peter Nordqvist
Nationella kvalitetsregister
• Unik möjlighet till kunskap
• Stora datamängder
• Representativa data
• Ger vinster till samhället
• Gynnar alla intressenter
STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL
UTVÄRDERING (SBU), 2003
Nytta av två hörapparater jämfört med en hörapparat
“…Det saknas dock stöd från kontrollerade kliniska studier för
att två hörapparater är bättre än en.”
N = 79060
Förstagångsanvändare
• 71.4 år
• 37.5 dB HL
Signal-brusförhållande
• Ett bra signal-brusförhållande är nödvändigt för att kunna uppfatta tal
i buller.
Taluppfattning i bullriga miljöer
• Signalbehandlingen i hörapparaten
har liten betydelse
• Två hörapparater bättre än en
• Riktningsmikrofon ger bättre
möjligheter
• En hörapparat i kombination med
hörseltekniskt hjälpmedel är
överlägset andra lösningar
20
NYTTA
KOSTNAD
?
Vad är viktigt vid rehabilitering med
hörapparat
NYTTA
Information
Hörselnedsättning
Funktion
Användarvänlig
Organisation
Vad är viktigt vid rehabilitering med
hörapparat
NYTTA
Information
0.45
Hörselnedsättning
Funktion
Användarvänlig
Organisation
Vad är viktigt vid rehabilitering med
hörapparat
NYTTA
Information
Hörselnedsättning
0.00
Funktion
Användarvänlig
Organisation
Vad är viktigt vid rehabilitering med
hörapparat
NYTTA
Information
Hörselnedsättning
Funktion
0.63
Användarvänlig
Organisation
Vad är viktigt vid rehabilitering med
hörapparat
NYTTA
Information
Hörselnedsättning
Funktion
Användarvänlig
0.32
Organisation
Vad är viktigt vid rehabilitering med
hörapparat
NYTTA
Information
Hörselnedsättning
Funktion
0.45
0.00
0.63
Användarvänlig
0.32
Organisation
Vad är viktigt vid rehabilitering med
hörapparat
NYTTA
Information
Hörselnedsättning
Funktion
0.45
0.00
0.63
Användarvänlig
0.32
Organisation
Indikator – Nytta, 2015 (Q1,Q2)
Indikator - Kontakt, information, delaktighet,
2015 (Q1,Q2)
Indikator – Funktion 2015 (Q1,Q2)
Nytta (IOI-HA)
Signifikanta skillnader p<=0.001
TACK !
Download