IVA Hörapparat skötsel

advertisement
1 (2)
OMVÅRDNADSRUTIN
IVA HÖRAPPARAT SKÖTSEL
02505-4
Anestesi och intensivvård
Gunilla Magnusson
IVA Hörapparat skötsel
Hörselscreening (OAE-screening) erbjuds alla nyfödda barn - ett test av de yttre
hörselcellerna. Hörselnedsättning hos barnet kan påverka talutvecklingen.
Hörselproblem kan även uppkomma senare. Orsaken till bestående
hörselnedsättning kan vara ålder, buller, arv, skada och sjukdomar.
Ofta har personen haft problem med nedsatt hörsel i ca 10 år innan de söker hjälp.
Det är vanligt med nedsatt hörsel på båda öronen, det är de ljusa tonerna som
försvinner
Det finns olika modeller av som passar till olika former av hörselnedsättning. Det
gemensamma för alla är att de går på batteri, och slås av och på genom att öppna
och stänga batteriluckan, samt för att spara på batteriet.
Den vanligaste är ”bakom-örat-modellen” som har en avgjutning i örat och med
högtalare bakom örat, dessa finns i olika storlekar. Ju mindre högtalaren är och ju
tunnare slangen mellan högtalare och insats är desto lindrigare hörselnedsättning.
Det finns också apparater av ”allt-i-örat-modell” en avgjutning i örat som också
innehåller högtalare.
”Bakom-örat-modellen” har tre olika lägen på apparaten och en
volymknapp”
M= mikrofon (på)
T= teleslinga – i offentliga lokaler (t.ex. kyrkor) finns en ”teleslinga” i golvet så att
ljudet från den som pratar i mikrofon hörs direkt i hörapparaten.
O= av
Modernare modeller t.ex. där hela hörapparaten sitter i örat har bara ett på och av
läge – kräver bra finmotorik för att använda den.
För att testa om en hörapparat fungerar – lägg den i handen och kupa den andra
handen över så att det bildas en resonanslåda, då ska det höras en konstant.
signal.
Om brukaren har två hörapparater så skiljs dessa åt av en liten färgmarkering vid
batteriluckan, röd prick = höger, blå prick = vänster
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Pia Iwars
Gunilla Magnusson
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-05-09
2 (2)
OMVÅRDNADSRUTIN
IVA HÖRAPPARAT SKÖTSEL
02505-4
Anestesi och intensivvård
Gunilla Magnusson
Alla hörapparater har ett serienummer för att de ska kunna spåras.
De nyare modellerna med högtalare inbyggd i insatsen och som sitter i örat, är
svårare att rengöra.
Om grav hörselnedsättning och brukaren inte kan använda sin hörapparat så kan
man få låna en samtalsförstärkare av hörcentralen, hörlurar och en dosa med
högtalare i, vid samtal prata i dosan.
Om vi har några funderingar kring hörapparaten, rengöring, funktion eller är trasig
så kan vi kontakta hörcentralen så hjälper de oss.
Rengöring av hörapparat, se Vårdhandboken
Dokumentet författat av Monika Olofsson leg. sjuksköterska IVA
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Pia Iwars
Gunilla Magnusson
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-05-09
Download