aktiv kommunikation

advertisement
AKTIV KOMMUNIKATION
Upplever du svårigheter i
kommunikationssammanhang på grund
av nedsatt hörsel?
Är du intresserad av att delta i en
kommunikationskurs, med syfte att lära dig mer
om din hörselnedsättning och vad du kan göra
för att underlätta kommunikationen?
Kursen vänder sig både till dig som har
hörapparat och till dig som inte har hörapparat,
till personer i yrkesverksam ålder och till
seniorer. Kursen består av fem gruppträffar som
kommer att vara förlagda på
Universitetssjukhuset i Linköping.
För att få ytterligare information är du
välkommen att kontakta din audionom eller
nedanstående:
Hörselpedagogerna, Bodil Eriksson,
[email protected] och Marie Öberg,
[email protected]
Tel: 010-103 33 36, 0705-34 28 84
Download