Allergiundersökning Prick-test

Anvisning för patienter som kommer på undersökning
Allergiundersökning
Prick-test
Prick-testet görs på huden på insidan av underarmen. Viktigt är att före undersökningen kontrollera att
huden på underarmen är hel. Behandling av huden på underarmarna med kortisonsalvor bör avbrytas tre
(3) dygn före testet. Inte heller baskrämer bör användas under det sista dygnet. Testet utföres inte
under graviditeten.
För att få ett tillförlitligt testresultat bör använding av antihistaminer tillfälligt avbrytas fem (5)
dygn före test:
•
Akrivastin (t.ex. Benadryl, Duact)
•
Ebastin (t.ex. Kestine)
•
Feksofenadin (t.ex. Telfast)
•
Loratadin (t.ex. Tuulix, Loratadin, Clarityn, Clarinase)
•
Desloratadin (t.ex. Aerius)
•
Setiritsin (t.ex. Alzyr, Heinix, Histec, Senirex, Siterin, Cetirizin, Gardex)
•
Levosetiritsin (t.ex. Xyzal, Zyrtec)
•
Hydroksitsinihydroklorid(t.ex Atarax)
•
Sinnaritsin (t.ex. Rinomar)
Andra läkemedel, som bör undvikas före testet:
•
Dygnsdosen av kortisonpreparat som intas via munnen (t.ex. Prednisolon) får inte överstiga
10mg.
•
Doseringen av depressionsmediciner bör bestämmas i samråd med remitterande läkare före
testtillfället.
Undersökningsplatser, förfrågningar och tidsbeställning:
Läkarcentralen Mehiläinen
- Hyvinge 010 414 6729
- Jyväskylä, 010 414 9635
- Konvaljvägen, Vanda 010 414 3204
- Kuopio 017 266 9657
- Lahtis 03 8255 500
- Nummela 09 42570016
- Runda huset, Helsingfors 010 414 2204
- Salo 02 774 1400
- Tammerfors 03 313 431
- Tavastehus 03 615 6570
- Tölö, Helsingfors 010 414 4642
- Uleåborg 08 323 2364
- Vasa, Hud och allegienhet 06 327 5432
- Åbo 02 414 0111
Tidpunkt för undersökningen: datum ________________ kl. _____________