Produkt filosofi

advertisement
Butiken
Produkt filosofi
Bilder människor som håller i burkar osv.
Barn/produkt
Hund/produkt
Spatel i burk
Produkter som används på vår huden, betraktar vi, som ”mat för huden”. Det vill
säga, vi tar fasta på att huden är vårt största utrensningsorgan, med en egen och
speciell ämnesomsättning.
På Inspira tillverkar vi alla produkter hantverksmässigt med varsamhet och omsorg.
Vi betraktar produkterna som färskvara, och gör därför alltid små satser.
Vid problem med hud eller hår väger vi alltid in det faktum att dessa kan vara
orsakade av inre obalanser, vilka yttrar sig i form av störningar av hudens funktioner
samt hår och naglars kvalitet.
Inspiras hud- och hygien produkter är sedan flera år välrenommerade. Vi har
genom åren fått en mängd brev, mejl och glada tillrop från nöjda kunder, om hur fint
produkterna har hjälpt. Ibland nästan mirakulöst! Naturen är vis!
Kan produkterna användas på barn?
Så länge man inte behöver använda några produkter, på den fina barn huden, är det
bra. Men när det är dags, eller om problem uppstår, har vi milda, fina produkter att
erbjuda.
Alla våra produkter är testade på djur!
Efter det att vi själva testat dem!
Har du ett husdjur hemma får du hålla hårt i Inspira burkarna. De gillar dem skarp!
Problem som torra tassar, eksem, hosta, klåda och mycket annat har under åren
kunnat lindras med hjälp av Inspiras produkter.
Arne, Länk till artikel ur tidningen Jycke
Hållbarhet
Vi datumstämplar alla våra produkter. Hållbarheten varierar något beroende på
vilken produkt det gäller. Självklar påverkar förvaring och handhavande av burkar
och flaskor dess livslängd.
Hoppas du, liksom många andra, blir nöjd med dina Inspira produkter!
Arne, länk webbshop här eller överst?
Download