Hörsel och Balanskliniken - Karolinska Universitetssjukhuset

advertisement
2015-08-26
Hörsel och Balanskliniken
Hörselhabilitering Barn och Ungdom
Studiedag om hörsel
För er som arbetar med barn/elever med hörapparat och/eller
cochleaimplantat (CI) i förskola och skola samt föräldrar
Kom och ta del av de senaste rönen, aktuell forskning, konkret information om teknik
och hur man stimulerar talspråksutveckling och kommunicerar med barn med
hörselnedsättning. Föreläsare är personal vid CI-enheten och Hörselhabiliteringen,
Karolinska Universitetssjukhuset.
Tid:
16 oktober 2015 kl 09.00 – 16.00
Plats:
Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Birkeaulan plan 5
Kostnad:
500 kr inkl kaffe fm och em
Program:
09.00 – 09.45
Introduktion. Medicinsk bakgrund
09.45 – 10.15
Kaffepaus
10.15 – 10.45
Cochleaimplantat CI – teknik och
användning
10.45 – 11.45
Hörapparater – teknik och användning
Civilingenjör Ulf Olsson
Hörhjälpmedel och ljudmiljö i förskola/skola
11.45 – 12.45
Lunch på egen hand
12.45 – 13.30
Tidig hörselutveckling
Specialpedagog Anna Persson
13.30 – 14.15
Hur kommunicera med barn med
hörselnedsättning?
Logoped Pia Rasmussen
14.15 – 14.45
Kaffepaus
14.45 – 15.30
Ord gör skillnad/LENA, aktuell forskning
15.30 – 16.00
Frågor. Avslutning
Överläkare Eva Karltorp
Civilingenjör Gunnar Eskilsson
Logoped Ulrika Löfkvist
Hörselslinga finns i lokalen.
Anmälan senast den 1 oktober till Magdalena Johansson på bifogad anmälningsblankett.
Bekräftelse och karta skickas ut efter sista anmälningsdag.
Varmt välkomna!
Download