Livsmedelsföretagare

advertisement
ANSÖKAN/ANMÄLAN om
livsmedelshantering på
marknader
Skickas till:
Miljö och
hälsoskyddskontoret
Gotlands kommun
621 81 Visby
U
Miljö och hälsoskyddskontoret
Vissa stora evenemang, exempelvis Medeltidsmarknaden, kan kräva längre
handläggningstid. Kontakta miljö och hälsoskyddskontoret för mer information.
Använd vägledningen när du fyller i blanketten!
Livsmedelsanläggning (Anläggning anger plats där livsmedel hanteras, ex. bereds, behandlas och/eller där utlämning
av livsmedel ska ske)
Livsmedelsanläggningens namn/plats:
Livsmedelsanläggningens besöksadress:
Telefon till anläggningen:
Livsmedelsföretagare
Firma/bolagsnamn:
Livsmedelsföretagarens namn:
Orgnr / Personnr:
Adress:
Postnr och ort:
Telenr:
Fax:
E-post:
Faktureringsadress (om annan än ovan):
Postnummer:
Ort:
Uppgifter som lämnas vid ansökan/anmälan kommer att registreras i våra dataregister enligt Personuppgiftslagen (1998:204).
Beskrivning av marknadsplats
Fordon
Vagn
Tält
Registreringsnummer/Chassinummer
Marknadsstånd
Annat (ange under
övrigt)
Adress och ort för uppställning av anläggningen
Adress och ort för eventuell bakomvarande lokal (för förvaring av livsmedel, rengöring etc)
Finns utrustning för handtvätt:
Ja
Övrigt:
Nej
Verksamheten kommer att bedrivas
Ange vilket tidsintervall:
Tillfälligt/tidsbegränsat
Kontinuerligt tills vidare
Verksamhetens omfattning
Beräknat antal portioner/dag:
Beräknat antal ton utgående produkt:
Vatten/avlopp
Kommunalt
Dunksystem
Beskrivning av verksamheten (sortiment, typ av hantering, omfattning etc.)
Postadress
SE-621 81 VISBY
Besöksadress
Telefon och fax
Webbplats och e-post
Tallundsgatan 11
+46 (0) 498-26 90 00
(växel)
+46
(0) 498-26 99 93
www.gotland.se/mhk
Visby
[email protected]
Bankgiro
Postgiro
339-8328
18 97 50-3
Övriga upplysningar
Underskrift
Ort och datum
Namnteckning verksamhetsansvarig
Namnförtydligande
AVGIFT tas ut för registrering av verksamheten.
Postadress
SE-621 81 VISBY
Besöksadress
Telefon och fax
Webbplats och e-post
Tallundsgatan 11
+46 (0) 498-26 90 00
(växel)
+46
(0) 498-26 99 93
www.gotland.se/mhk
Visby
[email protected]
Bankgiro
Postgiro
339-8328
18 97 50-3
Download