Neurofibromatosis I, ögonkontroller barn

advertisement
Riktlinje
Process: Hälso- och sjukvård
Område: Barnoftalmologi
Giltig fr.o.m: 2016-01-21
Giltig t.o.m: 2018-01-21
Faktaägare: Karin Ylvén, ST-läkare ögonkliniken Växjö
Fastställd av: Karin Wallentén, Överläkare ögonkliniken Växjö
Revisions nr: 1
Identifierare: 50023
Neurofibromatosis I, ögonkontroller barn
Gäller för: Ögonkliniken
Diagnosen NF I ställes av barnläkare som regelbundet kontrollerar patienten.
Typiska fynd för diagnosen är bland annat: cafe au lait-fläckar och fräknar i
axillerna samt vid ögonundersökning Lisch noduli ("irisfräknar"). Risk finns
för (benigna) OPTICUSGLIOM, vilket är anledningen till regelbundna
kontroller ögonkliniken.
Risken för opticusgliom är störst i 4-6 års åldern, vilket innebär att ju yngre
barn desto tätare kontroller.
Barn <6 år: - årliga kontroller till 8 års ålder.
- Därefter kontroller vid 10, 13, 16, 20 och 25 års ålder.
Därefter avslutas kontrollerna om dessa varit utan anmärkning och förnyad
undersökning görs vid tillkomst av synfunktionsrelaterade symtom.
Vid kontrollerna görs VISUS och ÖGONBOTTENBEDÖMNING. Så fort
barnet kan medverka till SYNFÄLTsundersökning ska även sådan göras
(vanligen Goldmann, från 7-8 års ålder, alternativt FDT).
Vid syn- och funktionspåverkan görs omedelbart MR-undersökning av
synbanorna (med fokus nervus opticus, chiasma).
Om narkos behövs se speciellt PM "Röntgen av barn i narkos".
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
Utskriftsdatum: 2017-02-17
1
Sida 1 av 1
Download