Dropp-in-mottagning för mätning i cycloplegi torsdagar kl 13-15

advertisement
Till optiker inom NU-sjukvårdens upptagningsområde:
Dropp-in-mottagning för mätning i cycloplegi
NU-sjukvårdens ögonklinik erbjuder en dropp-in-(dropp)mottagning.
Målgruppen är barn och ungdomar från 8 års ålder och äldre där objektiva autorefraktorvärde i
cycloplegi krävs.
Det som vi gör är att mäta autorefraktorvärde innan och efter lämpliga cycloplegiska droppar.
Autorefraktorer som används: Nidek ARK 530A och Nidek Tonoref II.
Ögonkliniken tar enbart det medicinska ansvaret vid droppbehandlingen. Ingen läkar- och/eller
ortoptistkontakt planeras.
Optiker som skickar en person/kund till dropp-in-mottagningen skall informera kunden om
-
syfte med mätningen
att tillfälligt suddigseende och ökad bländningskänslighet uppkommer efter droppar
att inte delta aktivt i trafiken resten av dagen
att ingen läkar- eller ortoptistkontakt kommer att ske
mätningen görs av speciellt utbildade ögonundersköterskor
att den här blanketten måste tas med för mätningsgenomförandet
Syftet med mottagningen är:
-
att erbjuda möjlighet till mätning i cycloplegi för att hitta rätt refraktion, utan
remisstvång.
Dropp-in-mottagning är på Ögonkliniken Uddevalla Sjukhus, Fjällvägen 9, 451 80 Uddevalla.
Målpunkt A, plan 7. Anmälan görs i receptionen grön korridor, plan 7.
Enbart torsdagar kl 13:00 – 15:00, tidsåtgång c:a 1 tim.
Besöket är kostnadsfritt upp t.o.m. 19 år, från 20 år kostar besöket 100 kr. Besöket faktureras.
Med vänliga hälsningar
Ögonkliniken NU-sjukvården
Tacksam för autorefraktormätning i cycloplegi på
..........................................................................................
namn
......................................................................
personnr
..........................................................................................
optiker
......................................................................
telefon
Download