Gas i ögat - Universitetssjukhuset Örebro

”Gas i ögat”
Patientinformation
Ögonkliniken
Universitetssjukhuset i Örebro
VARFÖR OCH NÄR ANVÄNDS GAS I ÖGAT?
En gasblåsa inne i ögat hjälper till att hålla näthinnan på plats under läkningen
efter ögonoperation och används vid näthinneavlossning och operation för hål
eller sjukdom i gula fläcken.
HUR MÄRKER MAN ATT MAN HAR GAS I ÖGAT?
En stor gasblåsa i ögat gör att man ser dåligt pga reflexer och ändrad brytkraft.
(Se bild på första sidan). En mindre gasblåsa ses som en (eller flera små)
mindre mörk fläck nedåt som rör på sig vid olika blickriktning.
VAD HÄNDER MED GASEN?
Gasblåsan minskar med tiden.
Hur snabbt detta sker beror huvudsakligen på vilken typ av gas man använt. Luft
brukar vara borta efter tre-sju dagar. Kortvarig gas försvinner efter 2 veckor medan
långvarig gas först är borta efter 4-6 veckor.
VAD SKALL MAN TÄNKA PÅ OM MAN HAR GAS I ÖGAT?
1. Huvudläget
För att uppnå god effekt efter operationen är det viktigt att man håller huvudet i
en viss riktning eller ligger i rätt ställning. Ögonläkaren och ögonsköterskan
informerar om detta.
2. Flygning
Man får inte flyga när man har gas i ögat. Gasen kan nämligen utvidgas (pga
lågt tryck i flygkabinen) så att ögontrycket snabbt blir högt och orsakar smärta
och ibland bestående synnedsättning.
Även en liten gasblåsa kan utgöra en fara vid flygning.
3. Narkos
Om du måste sövas när du har gas i ett öga, kan det uppkomma högt tryck
inne i ögat.
Be därför alltid narkosläkaren kontakta ögonläkare före operationen.
Örebro den 16 januari 2007.
Sven Crafoord, Jan-Olof Carlsson, Guy Shanks och Lars Lörgen Hansson
Överläkare ögonkliniken USÖ