Glaukom – För optiker, Ögonkliniken Kalmar Giltigt från: 2012-09

advertisement
Glaukom – För optiker, Ögonkliniken Kalmar
Giltigt från: 2012-09-06
Reviderat: 2016-04-26
Giltigt till: 2018-12-31
Ansvarig: Johan Moberg, Verksamhetschef
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben
Tryckmätning bör ej göras före 50 års ålder såvida inte särskild anledning finns.
Tryck på något öga på 30-40 mmHg = icke akut remiss till ögonkliniken.
Tryck >24 mmHg vid minst 2 tillfällen på någotdera ögat = icke akut remiss till
ögonkliniken.
Tryckskillnad på >5 mmHg vid minst 2 tillfällen mellan ögonen = icke akut remiss till
ögonkliniken.
Tryck >40 mmHg – ring jourhavande på ögonkliniken som bedömer när patienten behöver
undersökas.
Vid tveksamhet om en patient med förhöjt ögontryck behöver undersökas: Ring sköterskan
på ögonmottagningen och diskutera först (0480-817 40).
Ärftlighet för glaukom:
Patient med en förstagradssläkting (förälder eller syskon) med glaukom som debuterat efter
50 års ålder – kontroll av trycket var femte år hos optiker från 50 års ålder.
Patient med mer än en förstagradssläkting med glaukom eller förstagradssläkting med
glaukomdebut före 50 års ålder eller förstagradssläkting med lågtrycksglaukom: Hänvisa till
privatpraktiserande ögonläkare.
Patienter med ärftlighet för glaukom skall aldrig remitteras till ögonkliniken såvida det inte
föreligger annan remissindikation!
Download