Ögonkliniken

advertisement
Ögonkliniken
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ingrid Taylor 07 03 12
Ögonkliniken
historisk återblick
„
„
„
„
„
„
Förste ögonspecialisten mitten av 1940-talet, tillika
bataljonsläkare
En läkare, en sjuksköterska, en undersköterska på
mottagningen
Ögon/öronavdelning 1953-1991
1970-talet olika läkare, stafett Stockholm
1980-talet expansion: flera fast anställda specialister,
oftalmolog assistenter, sjuksköterskor, ortoptist, syncentral;
men ånyo problem med läkarbemanning
1990-talet Medocular, sedan tre ögonläkare; först med
datajournal på lasarettet (1994), upphandling av slutenvård
och konsulttjänster – samarbetsavtal ögonkliniken i Lund
Ögonkliniken 2000-talet
Förlust av syncentralen
„ Full bemanning utom på läkartjänst
„ Återkommande vikarier
„ Förberedelser inför vårdgarantin gav
förväntat resultat
„ Klarar i princip vårdgarantin
„ Nationella riktlinjer för grå starr op
„ Flera nationella riktlinjer kommer
„
Ögonkliniken 2000-talet
Arbete med nationell prioriteringslista
„ Dialog med vårdgrannar –optiker och
primärvård
„ Följa med i utvecklingen inom
ögonsjukvård – nya diagnos- och
behandlingsmöjligheter för sjukdomar
i ögats gula fläck – kostnader
„ Nära samarbete med ögonkliniken i
Lund
„
Ögonkliniken 2000-talet
„
„
„
„
„
„
„
„
Goda siffror i NYSAM: produktivitet!!
Nationella kvalitetsregister
Ständigt förbättringsarbete: bemötande,
skriftlig information etc.
Framgångsrika upphandlingar
2006 överskott i verksamheten
Ökade kostnader utomlänsvård
Ökat åtagande(?) kommer att kräva mera
ekonomiska resurser, personal
Läkarrekryteringen kritisk faktor
Ögonkliniken 2000-talet
Arbetsuppgifter
Öppenvård även operationer
„ Vårt arbetsfält är HELA ögat
„ Lindriga sjukdomar yttre delar – PV
„ Kirurgi bakre segment – Lund
„
Ögonkliniken 2000-talet
Arbetsuppgifter
Telefonrådgivning alla vardagar
„ Akutmottagning dagtid
„ Bakjoursberedskap till 20:00 och 3
tim/lör,sön,helg. Lund övrig tid
„ Mottagning: ögonundersökning,
synfält, ortoptik, angiografier
„
Ögonkliniken 2000-talet
Arbetsuppgifter
„
Operationer:
polikliniska operationer Ögonlock och
binde-hinna – ”
Grå starr
Skelningar
Grön starr/ olyckshändelser
Infektioner - punktioner
Ögonkliniken 2000-talet
Arbetsuppgifter
„
Laserbehandlingar:
„ Diabetes
– blodkärlsförändringar
„ Andra blodkärlsförändringar
„ Näthinnehål och –avlossningar
„ Efterstarr
„ Tryckreduktion – grön starr
Ögonkliniken 2000-talet
Resurser
„
Arbetslaget: 12 personer
„3
läkartjänster
„ 1 avd chef
„ 5 ögonsjuksköterskor (4,5 tjänster)
„ 1 ortoptist
„ 1 usk, 1 sjv bitr
Ögonkliniken 2000-talet
Resurser
Mottagning och operationsenhet
„ Budget 2007
„
„ Verksamhet
netto 8 150 tkr
„ Utomlänsvård 1 493 tkr
Ögonkliniken 2000-talet
„
Lite statistik från 2006:
„ Grå
starr op 369 (527 topp, bör vara ca 420)
„ Skelningsop 14
„ Laserbeh 297
„ Synfältsundersökn 460
„ Diabetes foto 1075
„ Angiografier 148
„ Läkarbesök 5 574
„ Ögonsköterskebesök 2 463
„ Ortoptistbesök 868
„ Inkomna remisser 1 759
Ögonkliniken
„
VI SER ALLTID FRAMÅT!!!
Download