Omtentamen 2 Sinne vt 2012, T3 68p

advertisement
Omtentamen 2 Sinne vt 2012, T3 68p 1. Du granskar tonaudiogrammet taget på en patient som misstänks ha Morbus Menière. a) Hur ser tonaudiogrammet ut vid en typisk Mb Menière? 2 p b) Vilka andra fenomen upplever patienten? 2 p c) Förklara den troliga patofysiologiska mekanismen till Mb Menière! 4 p 2. Signe 69 år får rotatorisk yrsel på morgonen och kommer in med ambulans. Hon har kräkts på vägen in. Läkarstudenten Anna undersöker hennes nervfunktioner noga och auskulterar hjärtat och lungorna, mäter blodtryck och tar ett EKG. Hon undersöker även trumhinnorna med det otoskop som finns på akutrummet. Allt är normalt förutom att hon ser att Signes ögon gör ryckande rörelser hastigt åt höger. Anna misstänker att Signe har drabbats av vestibulär pares (balansnervförlamning). a) vad kallas det ofrivilliga ögonrörelsemönster som Signe har? 1p b) när Anna ber Signe fixera ett föremål så ser hon att ögonrörelsen förändras på ett sätt som stärker hennes misstanke om att Signe har en vestibulär pares . På vilket sätt förändras ögonrörelsen? 1p c) vilken sida har Signe sin vestibulära pares på? 1p Signe läggs in på en vårdavdelning och förbättras efter ett par dygn. e) Hur har patientens hörsel påverkats om Annas diagnostik är rätt? 2p f) Hon skrivs ut efter ytterligare 2 dagar. Yrseln har avklingat och vid ett återbesök efter 2 månader är hon nästan återställd från yrsel och balansproblem och ögonen rör sig inte ofrivilligt längre. Vad kan den bakomliggande mekanismen vara till att Signe återhämtar sig så pass bra från sin besvärliga yrsel? 4 p 3. Karl, 68 år, söker för tilltagande hörselnedsättning. Han har svårt när många talar, vilket gör att han avstår från sociala tillställningar med släkt och vänner. Han har också problem att höra barn‐barnen. Det blir även irritation mellan makarna då han ofta har hög ljudvolym på TV. a) vad är den sannolika orsaken till Karls hörselnedsättning? 1 p b) hur ser det typiska audiogrammet ut vid denna typ av hörselnedsättning? 2 p c) ge exempel på faktorer som bidrar till denna typ av hörselnedsättning 4 p d) vilken del av hörselsystemet och vilka celler är drabbade vid denna typ av hörselnedsättning? 2 p 4. Erik 5 år har haft 3 akuta öroninflammationer (akut mediaotit) varav 2 på bägge sidor. Han kommer nu på kontroll 3 månader efter den senaste episoden. Pappan berättar att pojken sedan dess varit förkyld ett par gånger med snuva och hosta men han har inte haft ont i öronen. Pappan har fått veta att pojken verkar höra dåligt på dagis och pratar mindre. Erik själv verkar obekymrad. Läkaren som undersöker Erik ser att trumhinnorna är medialställda och lite gulaktiga. Se nedan vänster och höger trumhinna. Han konstaterar att Erik har sekretorisk otit. a) Hur uppkommer sekretorisk otit? 4 p b) Hur påverkas hörseln av sekretorisk otit? 1 p 5. Du har varit förkyld ett tag och har lock i ena örat som besvärar en del med svårigheter att lokalisera ljud. När du gäspar kraftigt på kvällen så försvinner problemet. Förklara mekanismen för hur detta går till! 2 p 6. Fotoreceptorer kan hålla hela livet, men är i vissa fall väldigt känsliga strukturer. Välfungerande fotoreceptorer behöver vara i kontakt med det underliggande retinala pigment epitelet (RPE), bland annat för förnyelse av yttersegmenten (shedding), bildning av synpigment (retinoidcykeln) samt transport av syre, näring och metaboliter. a) vad innebär shedding? 2 p b) med ålder kan förändringar uppstå näthinnans makuladel, så kallad åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). AMD finns i två former som benämns våt eller torr. Beskriv patogenesen för båda formerna. 4 p 7. Näthinnan är en laminerad nervvävnad bestående av fotoreceptorer, interneuron och projektionsneuron. Från detaljstudier framgår det att näthinnan är en duplexstruktur, bestående av ett system för mörkerseende (scotopiskt) och ett system för dagseende (fotopiskt). Dessa ¨system¨ skiljs åt både morfologiskt och fysiologiskt. a) ange hur de olika ¨systemen¨är uppbyggda på cellnivå. 4 p b) vad menas med att en stav kan bli mättad och vad kan det vara för meningen med denna egenskap i vårt seende under dagtid? 4 p 8. På ögonkliniken skall det göras en undersökning av ögonbotten och du vet att en optimal undersökning kräver en vidgad (dilaterad) pupill. Vilken typ av farmaka vill du använda för att göra en fullständig pupilldilatering och motivera ditt svar noga. 4 p. 9. Hornhinnan ingår i det så kallade främre segmentet och svarar för 2/3 av ljusbrytningen. Hornhinnan är även en barriär mot utsidan och är viktig för den så kallade tårfilmen. Hornhinnan byggs bland annat upp av ett epitel och en kraftig transparant bindväv. Förändringar i bindvävens homeostas kan ge ödem och att vävnaden blir opak. a. Vilken är den viktigaste orsaken till svullnad i hornhinnan? (1p) b. Förklara hur svullnaden uppkommer vid detta tillstånd? (2p) c. Hornhinnan är viktig för ögats optik och vid till exempel keratokonus ökar som regel hornhinnans krökning. Hur ändras ögats brytning (refraktion) om hornhinnans krökning ökar? Rita gärna en skiss (2p) d. Vad är orsaken till att formförändring av kornea sker vid keratokonus? Hur ser denna förändring ut? (2p) e. Trots att epitelet är extremt motståndskraftigt mot de flesta mikroorganismer är infektioner i hornhinnan (keratit) är en viktig orsak till allvarlig synnedsättning. Hur uppkommer som regel en hornhinneinfektion? Vad är den vanligaste orsaken till keratit hos unga (1+1p) 10. Sune 65 år börjar se lite suddigt och det finns en skugga i synfältet på hö öga. Pappa och farfar hade grön starr. Sune uppsöker optiker som konstaterar att synen på hö öga är 0,8 och på vä 1,0 med bästa glasögonkorrektion. Ögontrycket verkar dock lite förhöjt på hö så han får en remiss till ögonkliniken. Väl där konstateras att trycket på hö är 34 mm Hg och vä 22 mm Hg. Synfältsundersökning visar en defekt i hö öga (bild 2) och vid oftalmoskopi ser man att höger synnerv är något excaverad (skadad se bild 1). Bild 1. Bild 2. Sune får diagnosen glaukom (grön starr) och man startar behandling med trycksänkande ögondroppar, betablockerare, och bestämmer ett återbesök om 3 veckor. a)Vad är mekanismen‐ patofysiologin vid grön starr (glaukom). 3 p b) Nämn 3 former av grön starr. 3 p c) Varför riskerar man att bli blind av grön starr? 2 p 
Download