Omtentamen Sinne T3 vt 2013, (56 p)

advertisement
Omtentamen Sinne T3 vt 2013, (56 p)
1. Du har varit förkyld ett tag och har lock i ena örat som besvärar en del med svårigheter att
lokalisera ljud. När du gäspar kraftigt på kvällen så försvinner problemet. Förklara
mekanismen för hur detta går till! (2 p).
2. En så kallad stapediusreflex kan utlösas vid en- eller dubbelsidig ljudstimulering. Redogör
med enkel men begriplig förklaring hur denna reflex går till. (3 p)
3. Du granskar tonaudiogrammet taget på en patient som misstänks ha Morbus Menière.
a) Hur ser tonaudiogrammet ut vid en typisk Mb Menière? Rita och förklara med
text. (3) p
b) Vilka andra fenomen än hörselpåverkan, upplever patienten? (2 p)
c) Förklara den troliga patofysiologiska mekanismen till Mb Menière! (4 p)
4. Linnea 69 år drabbas vid frukostbordet av kraftig rotatorisk yrsel. Hon kräks och går
tillbaka till sängen. Det känns bäst att ligga stilla på ena sidan. När hon rör huvudet förvärras
yrseln. Hon får hjälp av sin man att komma till toaletten. Hon kommer med ambulans till
akutmottagningen.
Läkarstudenten Axel undersöker Linnea och finner normal kraft och känsel i armar och ben.
Motorik och sensibilitet i ansiktet är normal. Hon har normalt fynd vid hjärt- och
lungundersökningen och EKG är normalt. Axel misstänker en perifer (otogen) yrsel och
undersöker trumhinnorna vilka är bleka, tunna och normalställda. Han tittar på hennes ögon
och ser normalstora pupiller som reagerar normalt för ljus. Däremot noterar han att ögonen
rör sig på ett märkligt sätt. De rycker hela tiden hastigt åt vänster.
a) Förklara hur yrsel uppkommer vid ett plötsligt avbrott i nervus vestibularis och på
vilken sida har Linnea skadan! (4 p)
b) Hur uppkommer den ofrivilliga ögonrörelse som Axel noterar och vad kallas den?
(3 p)
5. Äldre personer kan drabbs av en tilltagande hörselnedsättning vilket kan ge sociala
svårigheter i situationer där många personer talar. Det kan även bli en irritation inom
familjen då ljudvolym på TV och/eller radio kan bli hög.
a) hur ser det typiska audiogrammet ut vid denna typ av hörselnedsättning? (2 p)
b) vilken del av hörselsystemet och vilka celler är drabbade vid denna typ av
hörselnedsättning? (2 p)
6. Bilden visar ett tvärsnitt av ett öga i låg förstoring och flera olika strukturer är markerade
(1-10). En grov indelning är i främre segment (optik) och bakre segment (ljuskänslig del).
a) Namnge struktur 1 och 3 samt deras huvudsakliga funktion för synen. (2 p)
b) Ange 2 viktiga funktioner för den struktur nummer 4 i figuren ovan. (2 p)
c) Struktur 10 i bild ovan har flera viktiga funktioner bland annat retinoidcykeln samt
shedding. Förklara ved dessa begrepp innebär. (3 p)
7. Näthinnan är en laminerad nervvävnad bestående av fotoreceptorer, interneuron och
projektionsneuron. Från detaljstudier framgår det att näthinnan är en duplexstruktur,
bestående av ett system för mörkerseende (scotopiskt) och ett system för dagseende
(fotopiskt). Dessa ¨system¨ skiljs åt både morfologiskt och fysiologiskt. Vad menas med att
en stav kan bli mättad och vad kan det vara för mening med denna egenskap i vårt seende
under dagtid? (3 p)
8. Kalle 7 år har kommit till ögonkliniken med sin mamma då hon tycker att Kalle har blivit
mer och mer mörkrädd. Mamman tycker även att Kalle verkar lite klumpig på kvällstid då
ljuset är svagt. Mamman berättar att det finns så kallad retinitis pigmentosa i släkten.
a) Vilken celltyp drabbas initialt? (1 p)
b) retinitis pigmentosa är genetiskt en heterogen sjukdom med fler olika muterade
protein. Nämn några (1 p)
9. Med ålder kan förändringar uppstå i näthinnan företrädesvis i makula (gula fläcken), så
kallad åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). AMD finns i två former som benämns våt
eller torr. Beskriv patogenesen för båda former. (4 p)
10. Det föreligger en stor brist på organdelar i världen idag. Inte minst hornhinnor saknas.
Katarina som är läkarstudent funderar på hur hon kan bidra med egen donation i en
kommande framtid och skaffar sig ett donationskort. På sitt kort kan hon ange om hon vill
donera sina hornhinnor i en corneabank för att sedan kunna användas vid en transplantation
till behövande patienter.
a) Varför kan cornea transplanteras utan större risk för avstötning? ( 1 p)
b) Vad är det och vilket cellskikt i cornea är det som vanligtvis bestämmer om en
cornea är transplanterbar? Förklara så noggrant som möjligt. (4 p).
c) Vad är orsaken till att formförändring av kornea sker vid keratokonus? Hur ser
denna förändring ut? (2 p)
11. Oskar 65 år börjar se lite suddigt och har ingen värk men det finns en skugga i synfältet
på hö öga. Pappa och farfar hade grön starr. Oskar uppsöker optiker som vid undersökning
finner att synen på hö öga är 0,8 och på vä öga 1,0 med bästa glasögonkorrektion.
Ögontrycket verkar dock lite förhöjt på hö så han får en remiss till ögonkliniken. Där
uppmätes ögontrycket med applanationstonometer till på hö 34 mm Hg och vä 22 mm Hg.
Synfältsundersökning med maskin visar en defekt i hö öga (bild 2) och vid oftalmoskopi ser
man att höger synnerv är något excaverad (skadad se bild 1).
Bild 1.
Bild 2.
Oskar har glaukom (grön starr) och man startar behandling med trycksänkande
ögondroppar, betablockerare, och bestämmer ett återbesök om 3 veckor.
a) Vad är mekanismen- patofysiologin vid grön starr (glaukom)? (3 p)
b) Nämn 3 olika former av grön starr. (1,5 p)
c) Vad leder ett obehandlat glaukom till (slutstadium)? (1,5 p)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards