Doknr. i Barium
15508
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-01-18
Version
3
RUTIN
ÖGONJOUR Kontaktlinsproblem - handläggning av jouren
Innehållsansvarig: Margareta Claesson Armitage, Överläkare, Läkare ögon kirurgi (marcl5)
Godkänd av: Wolf Wonneberger, Sektionschef, Läkare ögon kirurgi (wolwo)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård
Syfte
Kontaktlinsproblem handläggning av jouren.
Arbetsbeskrivning
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Ta ut linsen
Keratit eller ej?
Behandla som erosion
Om misstanke på infektion, skicka linsen samt kontaktlinsvätska på odling
Återbesök
Kontaktlinsfria 6 veckor efter en banal historia. Det tar 6-8 veckor innan hemidesmosomerna
mellan epitelcellerna återbildats.
7) Kontrollera eller byt linsen
Ansvar
All vårdpersonal och linjechefer.
Uppföljning, utvärdering och revision
Linjechefer och processansvarig.
Granskare/arbetsgrupp
Maria Egardt, överläkare
Margareta Claesson, överläkare
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 1)