Per Albertsson Född - Jubileumsklinikens Cancerfond

advertisement
CV (Curriculum Vitae)
Namn: Per Albertsson
Född: 1964
Familj och intressen: Förlovad med Danijela, två barn. Som småbarnsförälder ägnas fritiden till olika
barnaktiviteter. När tid blir över så försöker jag underhålla familjens sommarhus, men mest
underhållning är det nog för de som tittar på
Yrkestitel: Överläkare med huvudsakligt arbete inom strålbehandling
Utbildning: Docent i onkologi 2005, specialistläkare i onkologi 2003, doktor i medicinsk vetenskap
2000, legitimerad läkare 1996, läkarexamen 1994.
Yrkesverksamhet: Sedan 2010 Överläkare med huvudsakligt arbete förlagt till
strålbehandlingsavdelningarna Jubileumskliniken, Göteborg och Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.
2008 -2010 Överläkare, Strålbehandlings avdelningen Finsencentret, Rigshospitalet, Köpenhamn.
2006 – 2007 Överläkare, och tumörgruppsansvar magtarmkanalens tumörsjukdomar vid
Jubileumskliniken, Göteborg. 2005-2006 Överläkare Aalborgs sjukhus avd för Onkologi. 2003 – 2005
specialistläkare vid strålbehandlingsavdelningen Jubileumskliniken, Göteborg.
Forskning: Bedriver forskning vid avdelningen onkologi, tillhörig Institutionen för Kliniska
Vetenskaper vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Leder den s.k. TAT-gruppen, en
forskargrupp som arbetar med att överföra en, i modeller framgångsrik, behandling med målinriktad
strålbehandling med alfapartiklar till människa. Har även intresse inom fältet om cellgifters påverkan
på blodkärlsnybildning och hur immun systemets celler rör sig utanför blodbanan.
Förtroendeuppdrag: Referee (bedömare) av vetenskapliga uppsatser för >10 olika vetenskapliga
tidskrifter.
Publicerade skrifter: 40 publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
Download