Otosalpingiter, recidiverande otiter – ÖNH

advertisement
Otosalpingiter, recidiverande otiter – ÖNH
Remissrekommendation
Ansvarig för remissanvisningen/författare:
Thord Ekström, överläkare, medicinskt
ledningsansvarig öppen och slutenvård,
ÖNH-kliniken, NU-sjukvården.
Senast uppdaterad/granskad av:
Thord Ekström, överläkare ÖNHkliniken, NU-sjukvården.
Giltig 2 år t.o.m.
2014-02-22
Patienten accepterar besök/vård på annat sjukhus:
JA
NEJ
Allmän information och önskade uppgifter på remissen:
Anamnesuppgifter angående uppfattad hörselnedsättning, trumhinnestatus
och tydlig frågeställning.
Download