Frågor till sidan 77-svar

advertisement
Frågor till sidan 77-88
1. Längst bak i ögat finns det två slags synceller tappar och stavar. Vilka funktioner
har de?
Tappar gör så att vi ser färger och stavar som gör så att vi ser vitt och grått.
2. Vad krävs för att vi ska kunna se ett föremål?
Ljust som reflekteras mot ett föremål.
3. Vilka tre saker kan hända när ljuset träffar ett föremål?
Ljuset tas upp av föremål, ljuset reflekteras direkt av föremålet eller går rakt
igenom föremålet.
4. Kan natt djur se i mörkret?
Delvis deras ögon släpper in mer ljus än våra ögon. Därför kan de se ganska bra i
mörkret.
5. Förklara varför det inte kan vara bäck svart ute.
För att det finns sol eller stjärnor som lyser upp himlen.
6. Beskriv vad ljus är.
En källa ger strålning. Ljus är en vågrörelse, ljus behöver inte materia för att
färdas.
Det är stålningar som kommer bland annat från solen. Ljus är en källa som ger en
strålning det kan vara lampa.
7. Skriv lite kort om ljuset hastighet.
Ljusets hastighet är 300 000km/s.
8. Varför säger man att vitt inte är en färg?
För att den innehåller alla färger. Ljuset reflekterar alla färger till ögat så att vi
ser att det är vit.
9. Berätta hur vi uppfattar tex den röda färgen som vi målar på väggen.
Alla färger förutom rött tas upp, den röda färgen reflekteras. Därför ser vi att
färgen är röd.
10. Vilken grupp av människor har den största andelen av färgblindhet. Vad är
färgblindhet?
Det är ofta killar som är färgblinda det ärvs från far till son. När man är färgblind
har man svårt att skilja mellan rött och grönt. Det är sällan man bara ser gråa
nyanser om det finns så har det uppkommit genom en skada eller sjukdom.
11. Vilka tre grund färger använder man sig av i tv?
Röd, blå och grönt.
12. Hur fungerar de tre färgerna i tv rutan?
De bildar tillsammans nya färger nyanser som ger bilden färg. Ögat kan inte se de
små prickarna och tillsammans bildar de färger
13. Hur bildas en skugga?
Ljuset kan inte gå runt ett föremål den sidan som ljusstrålen kommer in gör så att
vi ser föremålet och den sida som ljuset inte nå bildar en skugga. En ljusfrizon
bildas.
14. Hur bildas en bild på spegeln? (När du tittar i spegeln vad hur uppstår bilden)
En spegel är gjord av ett fönsterglas som har ett tunt silverblad på baksidan.
Ljusstrålarna reflekteras av silvret.
15. Hur blir bilden om det är en konkav spegel?
Det ger en förstorad bild.
16. Hur blir bilden om det är en konvex spegel?
Det ger en förminskad bild.
17. Varför ser vi alltid färgerna i en vis ordning?
Det är för att färgerna bryts i en vis ordning.
18. Vad menas med att ljuset bryts?
Varm luften får ljuset att brytas. Ljuset bryts i olika luftskikt.
19. Skriv om linsen (inte ögats lins) hur den ser ut och hur använder vi den?
Vi använder linsen i kameror, glasögon och kikare. Linsen är en buktig glasbit.
20. Hur kan en lins starta en brand?
När solstrålarna bryts i glaset och samlas till en punkt bakom glaset, det uppstår
en stark hetta(brännpunkt)
21. Vad är det som händer om man är närsynt och översynt?
När man är närsynt ser man inte på långt håll för ljussignalen hamnar framför
näthinnan. När man är översynt ser man inte på när håll och ljussignalen hamnar
bakom näthinnan.
22. Hur fungerar en kamera?
Kameran avbildar ett föremål. I kameran sitter en konvex lins som gör så att
bilden hamnar på filmen.
23. Hur fungerar en kikare?
Det finns konvexa linser i kikaren som förstorar föremålet.
Download
Random flashcards
Create flashcards